no copi

пятница, 29 апреля 2011 г.

* Ильинская (Черниговская ) икона Божией Матери *

*
Ильинская Черниговская икона Божией Матери
*
Ильинская (Черниговская ) 
икона Божией Матери
Ильино-Черниговская икона Божией Матери (1658 г.).
Икона Пресвятой Богородицы, именуемая 
«Черниговской-Ильинской»
Иконы Божией Матери «Ильинско-Черниговской»
Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Γεθσημανῆ ἐν Ρωσίᾳ
*
Ильинская Черниговская икона Божией Матери
*
Ильинская (Черниговская ) икона Божией Матери

Ильинско-Черниговская икона Божией Матери была написана в 1658 году иконописцем Григорием Константиновичем Дубенским, в монашестве Геннадием.

В 1662 году в течение 8 дней, с 16 по 24 апреля, от иконы истекали слезы. В том же году татары напали на Чернигов и разорили его. В полночь они ворвались в Троицкую обитель, вошли в церковь, опрокинули находившиеся там иконы, взяли всю утварь, но чудотворный образ Пресвятой Богородицы со всеми украшениями остался неприкосновенным. Невидимая сила не допустила нечестивцев к святой иконе. Царица Небесная не позволила также, чтобы враги вошли в пещеру преподобного Антония Печерского, где скрывалась братия обители. Внезапно, как будто испуганные непостижимым видением, татары обратились в бегство.

Чудеса Божией Матери от Ее Черниговской иконы описал святитель Димитрий Ростовский (память 28 октября и 21 сентября) в книге «Руно Орошенное». Позднее о Черниговской иконе Божией Матери писал святитель Тобольский Иоанн († 1715, память 10 июня).

Чудотворный список Черниговской иконы Пресвятой Богородицы, находившийся в Гефсиманском скиту Троице-Сергиевой Лавры, прославился в 1869 году.

Празднование Ап. 16

Русская Православная Церковь
http://www.mospat.ru/calendar/
Среда, 16 апреля (ст.ст.) 29 апреля 2009 (нов. ст.)

*
==========================
Ильинская Черниговская икона Божией Матери
 *
Икона Пресвятой Богородицы, именуемая 
«Черниговской-Ильинской»
    
В Троицком Ильинском монастыре, близ Чернигова, на Болдиной горе, есть чудотворный образ Божией Матери, именуемый Ильинским-Черниговским, написан в 1658 году монахом Геннадием, который до монашества назывался Григорием Константиновичем Дубенским.
     При архиепископе Черниговском Лазаре Барановиче и игумене Ильинского монастыря Зосиме от сей иконы, в знамение милосердия, текли слезы в продолжение восьми дней, с 16 до 24 апреля. Свидетелями такого чуда были почти все жители Чернигова. Вскоре после этого, в том же 1662 году, татары сделали набег на Чернигов и разорили все окрестные селения; но монахи Ильинского монастыря ничего не знали о близкой опасности. Ночью дошло до них это известие; они поспешили в церковь и, усердно, со слезами помолившись Ей, Небесной Заступнице, скрылись в Антониевой пещере. В полночь ворвались татары в монастырь, ограбили церковь, взяли церковную утварь, но чудотворная икона со всеми драгоценными украшениями осталась неприкосновенною: невидимая сила не допустила варваров коснуться святыни; та же невидимая сила не допустила их войти и в пещеру, где скрывались иноки, хотя татары много раз покушались на это, подбегая с зажженными лучинами и обнаженными мечами. Внезапно, испуганные непостижимым видением, они обратились в бегство. Святой Димитрий Ростовский, заключая свою книгу «Руно орошенное», по исчислении 24 чудес от чудотворной Ильинской иконы, говорит: «Конец книжки, но не чудес Пресвятой Богородицы: кто бо я исчести может?»

КОТЛОВКА.RU
информационный портал
http://kotlovka.ru/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1

*
================================
Ильинская Черниговская икона Божией Матери
*
Ильинская-Черниговская икона Божией Матери

Ильинско-Черниговская икона Божией Матери была написана в 1658 году иконописцем Григорием Константиновичем Дубенским, в монашестве Геннадием. В 1662 году в течение 8 дней, с 16 по 24 апреля, от иконы истекали слезы. В том же году татары напали на Чернигов и разорили его. В полночь они ворвались в Троицкую обитель, вошли в церковь, опрокинули все иконы, взяли всю утварь, но чудотворная икона со всеми украшениями осталась неприкосновенной. Невидимая сила не допустила нечестивцев до святой иконы. Царица Небесная не допустила также, чтобы враги вошли в пещеру преподобного Антония Печерского, где скрывалась братия обители. Внезапно, как бы устрашенные непостижимым видением, татары обратились в бегство.
Чудеса Божией Матери от Ее Черниговской иконы описал святитель Димитрий Ростовский в книге "Руно Орошенное". Позднее о Черниговской иконе Божией Матери писал святитель Тобольский Иоанн. Чудотворный список Черниговской иконы Божией Матери, находившийся в Гефсиманском скиту Троице-Сергиевой Лавры, прославился в 1869 году.

http://iconsv.ru/
*
====================================
Ильинская Черниговская икона Божией Матери
 *
Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Γεθσημανῆ ἐν Ρωσίᾳ

Ἡ ἱερὰ εἰκόνα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Ὁδηγήτριας, ἀποτελεῖ ἀντίγραφο τῆς ἐκόνας τῆς Παναγίας τοῦ Τσέρνιγκωφ, ἡ ὁποία ἁγιογραφήθηκε τὸ ἔτος 1685 ἀπὸ τὸν Γρηγόριο Ντουμπένσυ, ποὺ ἀργότερα ἔγινε μοναχὸς μὲ τὸ ὄνομα Γεννάδιος. Ἔγινε ὀνομαστὴ τὸ ἔτος 1869, ὅταν βρισκόταν στὴ σκήτη Γεθσημανῆ τῆς Λαύρας τῆς Ἁγίας Τριάδος καὶ τοῦ Ἁγίου Σεργίου στὴ Μόσχα.
Ἕνα ἀπὸ τὰ θαύματα τῆς ἱερῆς εἰκόνος εἶναι ἡ θεραπεία ἑνὸς παραλυτικοῦ ἀπὸ τὴν περιοχὴ Τόλγκα, μετὰ ἀπὸ τὴν ὁλόθερμη ἱκεσία του πρὸς τὴν Θεοτόκο.
Ἡ εἰκόνα ἑορτάζει καὶ τὴν 1η Σεπτεμβρίου.
*
======================
 *
Молитва к Пресвятой Богородице перед Ея иконой, именуемой «Черниговская-Ильинская»
   
О, Пресвятая Госпоже, Владычице моя Богородице, небесная Царице, спаси и помилуй мя, грешнаго раба твоего, от напрасныя клеветы, от всякия беды и напасти и внезапныя смерти. Помилуй мя в дневных часех, и утренних, и вечерних, и во всякое время сохрани мя: стояща, седяща соблюди, и на всяком пути ходяща, и в нощных часех спяща снабди, покрый и заступи. Защити мя, Владычице Богородице, от всех враг моих, видимых и невидимых, и от всякаго злаго обстояния. На всяком месте и на всякое время буди ми, Мати Преблагая, необоримая стена и крепкое заступление. О, Пресвятая Госпоже Владычице Дево Богородице, приими недостойную молитву мою и сохрани мя от напрасныя смерти, и даруй ми прежде конца покаяние. Пресвятая Богородице, спаси нас. Ты мне хранительница жизни всей явися, Пречистая! Ты мене избави от бесов в час смерти! Ты и по смерти упокой! Под твою милость прибегаем, Богородице Дево, молений наших не презри в скорбех, но от бед избави нас, едина чистая и благословенная. Пресвятая Богородице, спаси нас. 
Аминь.

*
====================
Тропарь, глас 5:

Пречистая Владычице Богородице,/ упование всех христиан,/ понеже инаго упования не имамы разве Тебе,/ Всенепорочная Владычице моя, Госпоже Богородице,/ Матери Христа Бога моего./ Темже помилуй и избави мя от всех зол моих/ и умоли Милостиваго Сына Своего и Бога моего,/ да помилует окаянную душу мою,/ и да избавит мя от вечныя муки, и сподобит мя Царствия Своего.

*
============================
Ильинская Черниговская.
XVIII век. Киев. Дерево, масло. 125 х 72,5. Происходит из Греческого Екатерининского монастыря в городе Киеве. Название иконы связано с ее происхождением из Ильинского Черниговского монастыря. Первообраз был написан в 1658 году иконописцем Григорием Дубенским (в монашестве Геннадием). Эта древняя икона почиталась как чудотворная с 1662 года, с нее выполнялись многочисленные списки не только в Украине, но и за ее пределами. О древних чудесах от иконы повествуется в книге «Руно орошенное» 1683 года святителем Димитрием Ростовским, а также его современником, черниговским архиепископом Иоанном Максимовичем. Икона является более поздним списком утраченного первообраза из Троицкой церкви Ильинского монастыря.-------------------------------
------------
--

Комментариев нет:

Отправить комментарий

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
Заходите еще.