no copi

понедельник, 24 октября 2011 г.

* Святитель Феофан Никейский, Константинопольский *

*
Святитель Феофан Никейский, Константинопольский
Кахрие джами. Монастырь Хора
*
Святитель 
Феофан Никейский, Константинопольский
Преподобный Феофан исповедник, творец канонов, епископ Никейский (ок. 850 г.).
Ὁ Ὅσιος Θεοφάνης ὁ Ὁμολογητής ὁ Γραπτός, Ἐπίσκοπος Νίκαιας
*
Прп. Феофан. Роспись часовни над гробом прп. Саввы. Около 2000 года. Лавра Саввы Освященного.
*
Житие преподобного Феофана исповедника и творца канонов

http://www.kotlovka.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=983
*

=============
Святитель Феофан Никейский, Константинопольский
Метеоры, 1527 г.
изограф Николай Анапафса
 ==============
Святитель Феофан Никейский, Константинопольский

Епископ, исповедник, творец канонов, младший брат преподобного Феодора «Начертанного», вместе с ним подвизавшийся в Палестине в лавре преподобного Саввы Освященного. При императоре Феофиле (829-842 гг.) святые братья, защищая святые иконы, претерпели многие жестокие истязания, после которых им на лицах раскаленными иглами были начертаны позорные стихи, мучительным начертанием которых лица святых исповедников были выжжены до самых век. За это мучение святые мученики получили наименование «начертанные».
После этого святые братья были сосланы в заточение в г. Памею, где св. Феодор скончался (около 840 г.). По смерти императора Феофила (842 г.), св. Феофан был освобожден из заточения и возвратился в Константинополь. Святой прославился здесь как творец канонов, число которых достигло 148. Лучшие из них — канон на Неделю Православия, все каноны апостолам и канон об усопших. Впоследствии святитель Феофан был митрополитом в г. Никее. Мирно скончался около 850 г.

http://iconsv.ru/
*
=============
Ὁ Ὅσιος Θεοφάνης ὁ Ὁμολογητής ὁ Γραπτός, Ἐπίσκοπος Νίκαιας
 ==============
Ὁ Ὅσιος Θεοφάνης ὁ Ὁμολογητής ὁ Γραπτός, Ἐπίσκοπος Νίκαιας

Ἦταν ἀδελφὸς τοῦ Θεοδώρου τοῦ Γραπτοῦ καὶ διακρινόταν γιὰ τὴ μάθηση τῶν ἁγίων γραφῶν καὶ τῆς ἱερῆς θεολογίας, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ἀκριβὴ γνώση τῶν ἀρχαίων Ἑλληνικῶν συγγραφῶν.

Ὁ Θεοφάνης τὸ 838, ἔθαψε μὲ μεγάλη λύπη τὸν ἀδελφό του Θεόδωρο, ὅταν αὐτὸς πέθανε στὴν ἐξορία. Κατόπιν ὁ Θεοφάνης ἐξορίστηκε στὴ Θεσσαλονίκη.

Ὅταν πέθανε ὁ εἰκονομάχος βασιλιὰς Θεόφιλος, ἀνέλαβε τὴ διαχείριση τῆς βασιλικῆς ἀρχῆς. Ὁ δὲ Πατριάρχης Μεθόδιος, ἔκανε τὸν Θεφάνη Μητροπολίτη Νικαίας. Ἐπιτέλεσε τὰ ποιμαντικά του καθήκοντα μὲ μεγάλη ἀκρίβεια καὶ πέθανε ἥσυχος μὲ τὴ συνείδησή του, ὅτι ἐκπλήρωσε ἄρτια τὰ καθήκοντά του πρὸς τὸν Χριστὸ καὶ τὴν Ἐκκλησία καὶ σὰν ἁπλὸς Ἱερομόναχος καὶ σὰν ἐπισκοπικὸς κυβερνήτης.
Ὁ Θεοφάνης ὁ Γραπτὸς εἶναι ἀπὸ τοὺς μεγαλύτερους Ἕλληνες θρησκευτικοὺς ποιητὲς καὶ ὑμνογράφους τοῦ 8ου αἰῶνα, ἀφοῦ συνέγραψε πολλοὺς κανόνες.
*
=============
Прп. Феофан. Феофан Критский. Фреска. Метеоры (Николай Анапафса). 1527 г.
 =============
Тропарь преподобному Феофану исповеднику, творцу канонов, епископу Никейскому

Тропарь, глас 8:
     Православия наставниче, благочестия учителю и чистоты, вселенныя светильниче, архиереев Богодухновенное удобрение, Феофане премудре, ученьми твоими вся просветил еси, цевнице духовная, моли Христа Бога спастися душам нашим.
Кондак, глас 2:
     Возгремев Христово Божественное воплощение, безплотныя враги до конца обличил еси, чудне Феофане; сего ради вси верно и благочестно вопием ти: моли непрестанно о всех нас.
Величание
     Ублажаем тя, преподобне отче Феофане, и чтим святую память твою, наставниче монахов и собеседниче ангелов.
*
Строгановский иконописный лицевой подлинник. 11 октября (фрагмент). Русь. Конец XVI - начало XVII в. (издан в Москве в 1869 году). В 1868 году принадлежал графу Сергею Григорьевичу Строганову.

*
Ἀπολυτίκιον. Ἦχος πλ. α’. Τὸν συνάναρχον Λόγον.
Μυηθεῖς τῶν Ἀγγέλων Πάτερ τὸ σύντονον, θεοφανείας ἀρρήτου ἐδείχθης σάλπιγξ χρυσῆ, περιούσιον λαὸν τρέφων τοῖς λόγοις σου· τῶν γὰρ πανσόφων σου ᾠδῶν, ἡ πανεύσημος μολπή, εὐφραίνει τὴν Ἐκκλησίαν, δι’ ἣν λαμπρῶς ἠγωνίσω, θεομακάριστε Θεόφανες.

Κοντάκιον. Ἦχος δ’. Ἐπεφάνης σήμερον.
Ἀνεφάνης Ὅσιε τῇ Ἐκκλησίᾳ, ὥσπερ ἄλλος ἥλιος, ταύτην φωτίζων ἀστραπαῖς, τῶν σῶν δογμάτων Θεόφανες, ὡς θυηπόλος Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν.

Μεγαλυνάριον.

Ὄργανον τοῦ Πνεύματος ἐμμελές, λιγυρὰ κινύρα, ἐξαγγέλουσα τοῖς ἐν γῇ, τῶν ἐπουρανίων, ᾀσμάτων τὰς ὑψώσεις, ὑπάρχεις Ἱεράρχα, Πάτερ Θεόφανες.
*
========================
Минея - Октябрь (фрагмент). Икона. Русь. Начало XVII в. Церковно-Археологический Кабинет Московской Духовной Академии.
Преподобные Феодор и Феофан Начертанные
Афон, монастырь Дионисиат,. 1547 г.
Тзортзи (Зорзис) Фука.

Преподобные Феодор и Феофан Начертанные
Афон, монастырь св. Павла. 1552 г.

Торжество Православия. Икона (таблетка). Русь. XVI в.

***

Комментариев нет:

Отправить комментарий

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
Заходите еще.