no copi

среда, 22 декабря 2010 г.

* «Нечаянная Радость» Икона Божией Матери *

*
Икона "Богоматерь Нечаянная радость".
Дерево, масло. 27Х23. Россия, конец XIX в.
Икону отличает развернутый текст повести о раскаявшемся грешнике "Человек некий беззаконный…", помещенный в нижней части иконы.
*
Икона Божией Матери 
«Нечаянная Радость»
Икона Божией Матери именуемая "Нечаянная радость".
Иконы Божией Матери  «Нечаянная Радость»
Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Ἀπροσδοκήτου Χαρᾶς ἐν Ρωσίᾳ

*
Празднование в честь этой чудотворной иконы совершают 1/14 мая и 9/22 декабря.
*
*
Икона Божией Матери «Нечаянная Радость»

Икона Божией Матери, именуемая «Нечаянная Радость», пишется так: в комнате, вверху икона Божией Матери, а внизу около нее коленопреклоненно молящийся юноша. Предание об исцелении некоего юноши от плотской страсти через эту святую икону описано в книге святителя Димитрия Ростовского «Руно Орошенное». Юноша молился по привычке перед образом Пречистой и вдруг увидел, что изображение ожило, язвы Господа Иисуса раскрылись и кровоточат. В страхе он воскликнул: «О Госпожа, кто это сделал?» На что Богородица отвечала: «Ты и прочие грешники грехами своими вновь распинаете Сына Моего». Тогда только раскрылась перед ним бездна его грехопадения, долго молил он в слезах Богородицу и Спасителя о помиловании. Наконец, была дана ему нечаянная им уже радость прощения и оставления грехов.

Празднование М. 1; Д. 9

Русская Православная Церковь
http://www.mospat.ru/calendar/

Вторник, 9 декабря (ст.ст.) 22 декабря 2009 (нов. ст.)
*
=============================
Икона Божией Матери Нечаянная радость
Россия.Мастер:  В.К.1888 г.
Оклад серебро 84пр.,позолота. Размер 22.5х27 см.
источник:http://www.kytyzov24.ru
*
Икона Божией Матери Нечаянная Радость

История этой иконы рассказана святителем Димитрием Ростовским в его творении «Руно орошенное».
    Один человек, проводивший грешную жизнь, тем не менее был привязан к Богоматери чувством благоговейной любви и ежедневно неопустительно молился пред Ее иконой, с глубокой верой произнося слова, сказанные некогда архангелом Гавриилом: «Радуйся, Благодатная!..» Как-то раз он собирался идти для греховного дела и пред выходом, обратясь к иконе Богоматери, помолился. Тут внезапно напал на него трепет, и увидел он, что изображение Богоматери как бы задвигалось. У Божественного Младенца открылись язвы на руках, ногах и в боку, и из них хлынула кровь. Пав на землю, преступник закричал: «О, Госпожа, кто это сделал?»
    «Ты и прочие грешники вновь распинаете грехами своими Моего Сына, как иудеи, — отвечала Богоматерь. — Вы называете Меня милосердной. Зачем же вы оскорбляете Меня своими беззаконными делами?»
    «О, Владычица, — отвечал ей грешник, — пусть мои грехи не победят Твоей невыразимой благости. Ты единая надежда всем грешным. Умоли же о мне Сына Твоего и Бога нашего!»
    Дважды повторяла Владычица Свою молитву Младенцу Христу, но Он оставался непреклонен, пока, наконец, на неотступную мольбу Богоматери не ответил: «Я исполняю Твою просьбу. Пусть совершится пожелание Твое. Ради Тебя отпускаются этому человеку его грехи. Пусть же он в знак прощения облобызает Мои язвы».
    И вот поднялся от земли прощенный грешник, пред которым в таком дивном образе просияло неистощимое милосердие Богоматери, и с невыразимою радостью облобызал язвы Спасителя своего. С тех пор он стал жить чистою, благочестивою жизнью.
    Это событие и дало верующим повод к написанию иконы Божией Матери «Нечаянная Радость».
    На этой иконе изображается человек, молящийся на коленях пред ликом Богоматери. Далее под ликом обыкновенно помещаются первые слова повести: «Человек некий беззаконный»...
    В Москве, в Хамовниках, в церкви Неопалимой Купины, такая икона хранилась с 1835 года, когда пожертвована по словесному завещанию прихожанки Александры Куницыной. С 1837 года она стала прославляться чудесами.
    С понедельника на вторник Светлой седмицы в 1838 году в дом прихожанки этой церкви Анны Тимофеевой пришла унтер-офицерская вдова Анисья Степанова, страдавшая последние четыре месяца глухотой в такой степени, что не могла слышать даже колокольного звона. Лечилась она в больницах, но безуспешно. Она осталась ночевать у Тимофеевой, чтоб на другой день идти к иконе «Нечаянная Радость». Когда на следующее утро женщины попросили отслужить молебен, Анисья вдруг услышала слова пасхального тропаря «Христос воскресе из мертвых», а затем и тропаря Богоматери «К Богородице прилежно ныне притецем», и после этого ее глухота совершенно прошла.
    В Кремле, в церкви Благовещения, на Житном дворе, была чтимая икона «Нечаянная Радость». Изображен на ней пожилой человек, молящийся пред иконой Богоматери. Внизу под иконой написана молитва: «О, Богородице, да не преодолеет наша злоба Твоея неизреченныя благости. Ты бо еси всем грешникам надежда; умоли убо о нас Сына Твоего и Бога нашего».
    Весьма значительное стечение народа бывало ежедневно к другой иконе «Нечаянная Радость», в Кремле, очень близко к церкви Благовещения, в малом храме равноапостольных Константина и Елены, когда служил протоиерей Валентин Амфитеатров.
    Еще известна икона в церкви великомуч. Феодора Стратилата, при почтамте, у Чистых прудов.
    Празднование в честь этой чудотворной иконы совершают 1/14 мая и 9/22 декабря.

КОТЛОВКА.RU
информационный портал
http://kotlovka.ru/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
Пятница, 14 Май 2010

*
=================================
НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ
Монастырское письмо. Ветка (Юго-Запад России), ок. 1800.
Дерево, ковчег, левкас, темпера, масло.
30,5 x 23,5 x 2,5 см.
Частное собрание
*
Икона Божией Матери «Нечаянная Радость» — 
почитаемая чудотворной в Русской православной церкви икона Богородицы. Празднование совершается (по юлианскому календарю): 1 мая, 21 мая, 9 декабря. Иконография образа возникла под влиянием рассказа о чудесном видении грешника, описанном Димитрием Ростовским в его сочинении «Руно орошенное» (1683 год).[1] История, записанная святителем, рассказывает, что некий человек имел обычай каждый день молиться перед иконой Богородицы, а потом идти на замышленное им злое дело. Но однажды во время молитвы он «видит образ движущимся и живую Богородицу с Сыном своим. Смотрит, открылись язвы Младенца на руках и ногах, и в боку, и течет из них кровь потоками, как на Кресте». В страхе человек спросил Деву Марию о язвах и ранах Богомладенца и получил ответ, что грешники вновь и вновь распинают Иисуса Христа и заставляют её скорбеть от их дел. Грешник настойчиво просил Богородицу помиловать его и помолиться об этом её сыну. Богоматерь согласилась, но дважды Иисус отвергал её моление о прощении грешника. Тогда Мать посадила Сына и хотела к Его ногам припасть, но Сын возопил: «Что хочешь сотворить, о Матерь?» — «Буду, — говорит, — лежать у ног Твоих с этим грешником, доколе не простишь ему грехи».

Тогда сказал Сын: «Закон повелевает, чтобы Сын чтил Мать, правда же хочет, чтобы Законодавец Сам был исполнителем закона. Я Сын Твой, Ты же Мать Моя, и Я должен Тебя чтить, слушая Твои моления. Да будет, как хочешь: ныне прощаются грехи ему Тебя ради. В знамение же прощения пусть лобызает язвы Мои».

— Димитрий Ростовский. «Руно орошенное»

Поцеловав язвы Богомладенца грешник пришёл в чувства и видение исчезло. Димитрий Ростовский пишет, что после этого он исправил свою жизнь. Прощение грехов стало для него «нечаянной радостью» и дало название появившейся на основе этой истории иконографии Богоматери.

http://iconsv.ru/
*

============================
НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ
Монастырское письмо. Ветка (Юго-Запад России), ок. 1800.
Дерево, ковчег, левкас, темпера, масло.
30,5 x 23,5 x 2,5 см.
Частное собрание
*
Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Ἀπροσδοκήτου Χαρᾶς ἐν Ρωσίᾳ

Τὸ γεγονὸς ἐπαναλαμβάνεται καὶ ἑορτάζεται τὴν 9η Δεκεμβρίου.

*
=============================
НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ
Россия, Ветка, XIX в.
Дерево, левкас, золото, темпера, масло.
26,5 x 20,7 x 3 см.
Частное собрание
*
АКАФИСТ Пресвятой Богородице в честь иконы Ея Нечаянная Радость
http://www.kotlovka.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=100
--
http://alchevskpravoslavniy.ru/molitvy/akafist-presvyatoj-bogorodice-pered-ee-ikonoj-imenuemoj-nechayannaya-radost.html

Кондак 1
    Избранней от всех родов Божией Матери и Царице, явившейся иногда к человеку беззаконну, во еже отвратити его от пути нечестия, благодарственное пение приносим Ти, Богородительнице; Ты же, яко имущая милосердие неизреченное, от всяких нас бед и грехов свободи, да зовем Ти:
    Радуйся, нечаянную радость верным дарующая.
Икос 1
    Ангели и праведных души удивишася, егда предстала еси пред Сыном Твоим и Богом и многим молением ходатайствовала еси о человеце, присно во гресех пребывающем; мы же, очима веры толикое Твое благоутробие зряще, со умилением взываем Ти сице:
    Радуйся, молитвы всех христиан приемлющая.
    Pадуйся, и самых отчаянных грешников моления не отвергающая.
    Радуйся, к Сыну Твоему о них предстательствующая;
    Pадуйся, нечаянную радость спасения им подающая.
    Радуйся, предстательством Твоим весь мир спасающая;
    Pадуйся, вся наша печали утоляющая.
    Радуйся, Мати всех Бога, озлобленных души утешающая;
    Pадуйся, житие наше добре устрояющая.
    Радуйся, избавление от грехов всем человеком принесшая;
    Pадуйся, Радость всему миру родившая.
    Радуйся, нечаянную радость верным дарующая.
Кондак 2
    Видящи Пресвятая человека, аще и беззаконна, но на всяк день с верою и упованием пред честною Ея иконою долу повергающагося и Архангельское приветствие Ей приносящаго, внят и таковаго грешника славословию, да вси, зряще Ея Матернее милосердие, на небеси и на земли вопиют Богу: Аллилуия.
Икос 2
    Разум человеческий воистинну превосходит любовь Твоя к роду христианскому, яко и тогда не престала еси от ходатайства Твоего о человеце беззаконном, егда Сын Твой показа Тебе язвы гвоздиныя, грехи человеческими Ему содеянныя. Зряще Тя толико неотступную Предстательницу за нас, грешных, со слезами вопием Ти:
    Радуйся, Заступнице усердная рода христианскаго, от Бога нам дарованная.
    Радуйся, Путеводительнице наша к небесному Отечеству нас возводящая.
    Радуйся, верных ограждение и прибежище.
    Радуйся, помоще всех, призывающих имя Твое святое.
    Радуйся, всеми презренных и отверженных от рова погибели исхищающая.
    Радуйся, тех на путь правый обращающая.
    Радуйся, непрестанное уныние и мрак душевный отгоняющая.
    Радуйся, иждившим от недуга ум новый и лучший смысл подающая.
    Радуйся, оставленных врачами на Своя всемощныя руце приемлющая.
    Радуйся, нечаянную радость верным дарующая.
Кондак 3
    Сила благодати преизобиловала тамо, идеже умножися грех; да радуются на небеси вси Ангели о едином грешнице покаявшемся, поюще пред Престолом Божиим: Аллилуия.
Икос 3
    Имущи к роду христианскому Матернее милосердие, всем с верою и упованием прибегающим к Тебе подаеши руку помощи, Владычице, да вси единем сердцем и едиными усты славословие приносят Ти сицевое:
    Радуйся, яко Тобою к нам нисходит Божие благоволение.
    Радуйся, яко Тобою и мы имамы вящшее к Богу дерзновение.
    Радуйся, яко во всех бедах и обстояниих наших приносиши Сыну Твоему усердныя о нас молитвы.
    Радуйся, яко и наша молитвы; приятными Богу соделоваеши.
    Радуйся, яко невидимых врагов от нас отгоняеши.
    Радуйся, яко от видимых врагов нас избавляеши.
    Радуйся, яко сердца злых человек умягчаеши.
    Радуйся, яко от клеветы, досаждения и укорения нас изымаеши.
    Радуйся, яко Тобою вся благая желания наша исполняются.
    Радуйся, яко много может молитва Твоя пред Сыном Твоим и Богом.
    Радуйся, нечаянную радость верным дарующая.
Кондак 4
    Бурю внутрь имея греховных помышлений, человек беззаконен моляшеся пред честною иконою Твоею и, видев Кровь, от язв Предвечнаго Сына Твоего потоками, якоже на Кресте, текущую, паде от страха и с рыданием тако вопияше Ти: помилуй мя, о Мати милосердия, да не преодолеет злоба моя неизреченныя благости и милосердия Твоего, Ты бо еси всем грешником едина надежда и прибежище; преклонися убо на милость, Благая Мати, и умоли о мне Сына Твоего и Творца моего, да непрестанно зову Ему: Аллилуия.
Икос 4
    Слышавше небожители о чудеснем молитвами Твоими спасении их земнаго гибнущаго брата, прославиша Тя, благосердую Царицу небесе и земли; и мы, грешнии, сведавше таковое подобнаго нам грешника заступление, аще и недоумевает язык наш восхвалити Тя по достоянию, от глубины умиленнаго сердца нашего воспеваем Ти сице:
    Радуйся, Споручнице спасения грешных.
    Радуйся, взыскание погибших.
    Радуйся, нечаянная грешных радосте.
    Радуйся, Предстательнице к Богу, мир от бед спасающая.
    Радуйся, яко гласа молитв Твоих беси трепещут.
    Радуйся, яко Ангели сему радуются.
    Радуйся, яко и нас, земнородных, сила молитв Твоих веселия исполняет.
    Радуйся, яко теми от тины грехов нас изымаеши.
    Радуйся, яко пламень страстей наших угашаеши.
    Радуйся, нечаянную радость верным дарующая.
Кондак 5
    Боготечную звезду, чудотворную икону Матере Твоея показал еси нам, Господи, ибо, взирающе на образ Ея телесныма очима, умом и сердцем к Первообразней возвышаемся и Ею к Тебе востекаем, поюще: Аллилуия.
Икос 5
    Видевше Ангели Хранители христиан, яко Божия Матерь споспешествует им в наставлении тех, заступлении и спасении, потщашася сице возопити Честнейшей Херувим и Славнейшей без сравнения Серафим:
    Радуйся, с Сыном Твоим и Богом вечно царствующая.
    Радуйся, Ему всегда о роде христианстем моления приносящая.
    Радуйся, в христианстей вере и благочестии Наставнице.
    Радуйся, ересей и тлетворных расколов Искоренительнице.
    Радуйся, от растлевающих душу и тело соблазнов сохраняющая.
    Радуйся, от опасных обстояний и внезапныя смерти без покаяния и Святаго Причащения избавляющая.
    Радуйся, уповающим на Тя живота непостыдный конец дарующая.
    Радуйся, и по смерти за отшедшую на суд Господень душу пред Сыном Твоим неотступно ходатайствующая.
    Радуйся, Твоим Матерним предстательством от вечнаго мучения сию избавляющая.
    Радуйся, нечаянную радость верным дарующая.
Кондак 6
    Проповедник чуднаго Твоего милосердия, дарованнаго некоему человеку беззаконну, явися святый Димитрий Ростовский, иже, списуя великая и славная и изрядная дела Божия, в Тебе явленная, предаде письмени и сие дело милости Твоея в научение и утешение всем верным, да и тии, во гресех, бедах, скорбех и озлоблениих суще, многажды на всяк день с верою в молитве пред образом Твоим колена преклоняют и, тех избывше, вопиют Богу: Аллилуия.
Икос 6
    Возсия нам, яко Пресветлая заря, чудотворная икона Твоя, Богомати, прогоняя тьму бед и скорбей от всех, с любовию вопиющих Ти сице:
    Радуйся, Целительнице наша в болезнех телесных;
    Радуйся, благая Утешительнице в печалех наших душевных.
    Радуйся, скорбь нашу в радость претворяющая.
    Радуйся, ненадеющихся несумненною надеждою возвеселяющая.
    Радуйся, алчущих Питательнице.
    Радуйся, нагих одеяние.
    Радуйся, вдов Утешительнице.
    Радуйся, безматерних сирот незримая Воспитательнице.
    Радуйся, неправедно гонимых и обидимых Заступнице.
    Радуйся, гонящих и обидящих правосудная отмстительнице.
    Радуйся, нечаянную радость верным дарующая.
Кондак 7
    Хотя Законодавец Правосудный Господь Сам быти закона Исполнитель и явити милосердия Своего бездну, преклонися на усердное моление Твое, Преблагословенная Мати Дево, о человеце беззаконне, глаголя: закон повелевает, да сын чтит матерь. Аз Сын Твой, Ты же Мати Моя: Аз Тя должен чтити, послушая Твоего моления; буди убо, якоже хощеши: ныне прощаются ему греси Тебе ради. Мы же, Видяще таковую силу молитвы Ходатаицы нашей о прощении согрешений наших, прославим милосердие и неизреченное благоутробие Ея, зовуще: Аллилуия.
Икос 7
    Новое дивное и славное знамение всем верным явися, яко не токмо Матери Твоей, но и пречистому Ея лику, на дске изображенному, силу чудотворения даровал еси, Господи; сему таинству дивящеся, во умилении сердца вопием к Ней таковая:
    Радуйся, премудрости и благости Божия откровение.
    Радуйся, веры утверждение.
    Радуйся, благодати явление.
    Радуйся, душеполезных знаний дарование.
    Радуйся, душевредных учений низложение.
    Радуйся, беззаконных навыков нетрудное преодоление.
    Радуйся, слово премудрости просящим дарующая.
    Радуйся, несмысленныя разумныя соделовающая.
    Радуйся, отроком, неудобь учащимся, разум подающая.
    Радуйся, юности благая Охранительнице и Наставнице.
    Радуйся, нечаянную радость верным дарующая.
Кондак 8
    Странное и ужасное видение бысть некоему человеку беззаконну, показуя ему благость Господню, предстательством Богоматере грехи его прощающую; сего ради оттоле, исправль свое житие, поживе богоугодне. Сице и мы, славная дела и многоразличную премудрость Божию в мире и жизни нашей Видяще, устранимся земныя суеты и излишних житейских попечений и ум и сердце наше на небеса возведем, поюще Богу: Аллилуия.
Икос 8
    Вся в вышних пребывающи, и нижних никакоже отступила еси, Премилосердая Царице небесе и земли; аще бо по успении Твоем и взошла еси на небеса с пречистою Твоею плотию, обаче и грешныя земли не оставила еси, являющися причастница Промышления Сына Твоего о роде христианстем. Сего ради Тя по долгу ублажаем:
    Радуйся, сиянием пречистыя души Твоея всю землю просветившая.
    Радуйся, чистотою телесе Твоего вся небеса возвеселившая.
    Радуйся, Промышления Сына Твоего о роде христианстем Святая Служительнице.
    Радуйся, о всем мире усердная Предстательнице.
    Радуйся, всех нас при Кресте Сына Твоего усыновившая.
    Радуйся, всегда Матернюю любовь к нам являющая.
    Радуйся, всех даров, духовных и телесных, независтная Подательнице.
    Радуйся, благ временных Ходатаице.
    Радуйся, двери царствия Христова верным отверзающая.
    Радуйся, и на земли чистаго веселия сердца их исполняющая.
    Радуйся, нечаянную радость верным дарующая.
Кондак 9
    Всякое естество Ангельское удивися делу Твоего милосердия, Господи, яко даровал еси толико твердую и теплую Заступницу и Помощницу роду христианскому, нам невидимо спребывающу, слышащу же Тебе поющих: Аллилуия.
Икос 9
    Ветия многовещанныя, но не богопросвещенныя суесловят, яко поклонение святому образу аки бы поклонение идолу есть; не разумеют бо, яко честь, святому образу воздаваемая, на Первообразная восходит. Мы же не токмо сия добре ведуще, но и от верных человек о многих чудотворениих от лика Богоматере слышаще, и сами поклонением ему потребная ко временней и вечней жизни приемлюще, с веселием Богородице взываем:
    Радуйся, яко от священнаго лика Твоего чудеса деются.
    Радуйся, яко утаися премудрость и благодать сия от мудрых и разумных века сего.
    Радуйся, яко открыся та младенцем в вере.
    Радуйся, яко прославляющих Тя прославляеши.
    Радуйся, яко отвергающих Тя пред всеми посрамляеши.
    Радуйся, яко от потопления, огня и меча, от смертоносныя язвы и от всякаго зла прибегающих к Тебе избавляеши.
    Радуйся, яко вся болезни человечестии, душевныя и телесныя, милостивно врачуеши.
    Радуйся, яко праведный гнев Божий на нас Твоим молением скоро утоляеши.
    Радуйся, яко Ты еси тихое пристанище от бурь плавающим по морю житейскому.
    Радуйся, яко и по конце житейскаго плавания нашего надежно приводиши нас в необуреваемую страну царствия Христова.
    Радуйся, нечаянную радость верным дарующая.
Кондак 10
    Спасти хотя человека некоего беззаконна от заблуждения жизненнаго пути его, дивное видение от пречестныя иконы Твоея показала еси ему, Преблагословенная, да, чудо видя, покается и, из глубины греховныя милосердым промышлением Твоим воздвигнутый, вопиет Богу: Аллилуия.
Икос 10
    Стена еси девам, Богородице Дево, и всем к Тебе притекающим, ибо небесе и земли Творец, вселивыйся во утробу Твою и от Тебе родивыйся, яви Тя, Приснодеву, стража девства, чистоты и целомудрия и сосуд всякия добредетели и всех возглашати Тебе научи:
    Радуйся, столпе и ограждение девства.
    Радуйся, чистоты и целомудрия незримая Охранительнице.
    Радуйся, добрая девам Наставнице.
    Радуйся, невест благая Украсительнице и Споручнице.
    Радуйся, всежеланное совершение благих супружеств.
    Радуйся, матерей детородящих скорое разрешение.
    Радуйся, младенцев воспитание и благодатное охранение.
    Радуйся, безчадных родителей плодами веры и Духа веселящая.
    Радуйся, матерей скорбящих утешение.
    Радуйся, тайное веселие чистых дев и вдовиц.
    Радуйся, нечаянную радость верным дарующая.
Кондак 11
    Пение всеумиленное приносяще Ти, недостойнии, просим Тебе, Дево Богородице: не презри гласа рабов Твоих, к Тебе бо в напастех и скорбех прибегаем и пред Тобою в бедах наших слезы проливаем, поюще: Аллилуия
Икос 11
    Светоподательную свещу, сущим во тьме греха и юдоли плача явившуюся, зрим Святую Деву; духовный бо огнь молитв Своих, наставления и утешения возжигающи, приводит к Свету Невечернему всех, воззвании почитающих Ю сими:
    Радуйся, лучю от Солнца Правды, Христа Бога нашего.
    Радуйся, нечистую совесть просвещающая.
    Радуйся, тайная и неудобь предвиденная вся добре ведущая и имже подобает сказующая.
    Радуйся, лживых провидцев и суетная гадания посрамляющая.
    Радуйся, в час недоумений мысль благу на сердце полагающая.
    Радуйся, в посте, молитве и богомыслии пребывающим присно спребывающая.
    Радуйся, верных пастырей Церкве ободряющая и вразумляющая.
    Радуйся, богобоязненных иноков и инокинь присное утешение.
    Радуйся, кающихся пред Богом грешников непостыдная Заступнице.
    Радуйся, всех христиан теплая Ходатаице.
    Радуйся, нечаянную радость верным дарующая.
Кондак 12
    Благодать Божественную испроси нам у Сына Твоего и Бога, простри нам руку помощи, отжени от нас всякаго врага и супостата, умири нашу жизнь, да не погибнем люте, без покаяния, но приими нас в вечныя кровы, Богородительнице, да радующеся поем Богу, Тобою нас спасающему: Аллилуия.
Икос 12
    Поюще неизреченное Матернее Твое милосердие к человеку беззаконну, восхваляем Тя вси, яко твердую Предстательницу за нас, грешных, и покланяемся Тебе, о нас молящейся; веруем бо и уповаем, яко испросиши у Сына Твоего и Бога благая временная и вечная всем, с любовию вопиющим Ти сице:
    Радуйся, всех наветов и искушении, от мира, плоти и диавола; находящих, попрание.
    Радуйся, нечаемое примирение ожесточенно враждующих.
    Радуйся, недоведомое исправление нераскаянных грешников.
    Радуйся, изнемогающих от уныния и печали скорая Утешительнице.
    Радуйся, благодатию смирения и терпения нас снабдевающая.
    Радуйся клятвопреступлений и неправедных стяжаний всенародное обличение.
    Радуйся, от домашния брани и вражды единокровныя миром и любовию ограждающая.
    Радуйся, от пагубных начинаний и несмысленных пожеланий нас незримо отвращающая.
    Радуйся, во благих намерениих наших присная Споспешнице.
    Радуйся, в час кончины всем нам Помощнице.
    Радуйся, нечаянную радость верным дарующая.
Кондак 13
    О Всепетая Мати, невместимаго Бога во чреве вместившая и Радость всему миру родившая Нынешнее приими пение, вся наша печали на радость преложи и от всякия избави напасти всех и будущия изми муки, о Тебе вопиющих: Аллилуия.
Этот кондак читается трижды, затем 1-й икос «Ангели и праведных души...» и 1-й кондак «Избранней от всех родов...».

*
=========================
НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ
Россия, вторая половина XIX в.
Дерево, левкас, темпера, масло, творёные серебро, золото. Стеклярус, бисер.
30,5 x 26 x 2 см.
Частное собрание
*
Молитва Пресвятой Богородице перед Ея иконой, именуемой «Нечаянная радость»
   
О Пресвятая Дево, Всеблагаго Сына Мати Всеблагая, града и Святаго храма сего Покровительнице, всех сущих во гресех, скорбех, бедах и болезнех верная Предстательнице и Заступнице! 
Приими молебное пение сие от нас, недостойных раб Твоих, Тебе возносимое, и якоже древле грешника, на всяк день многажды пред честною иконою Твоею молившагося, не презрела еси, даровала, еси ему нечаянную радость покаяния и преклонила еси Сына Твоего многим и усердным к Нему ходатайством к прощению сего грешнаго и заблуждшагося, тако и ныне не презри моления нас, недостойных раб Твоих, и умоли Сына Твоего и Бога нашего, да и всем нам, с верою и умилением покланяющимся пред цельбоносным образом Твоим, дарует нечаянную по коегождо потребе радость: грешником, погрязшим во глубине зол и страстей, вседейственное вразумление, покаяние и спасение; сущим в скорбех и печалех утешение; обретающимся в бедах и озлоблениих совершенное сих избытие; малодушным и ненадежным надежду и терпение; в радости и изобилии живущим непрестанное Благодетелю Богу благодарение; бедствующим милосердие; сущим в болезни и долгонедужии и оставленным врачами нечаемое исцеление и укрепление; иждившим от недуга ум ума возвращение и обновление; отходящим в вечную и нескончаемую жизнь память смертную, умиление и сокрушение о гресех, дух бодр и твердую на милосердие Судии надежду.
    О Госпоже Пресвятая! Умилосердися о всех чтущих всечестное имя Твое и всем яви всемощный покров Твой и заступление: во благочестии, чистоте и честнем жительстве пребывающия до скончания их во благости соблюди; злыя благи сотвори; заблуждшия на путь правый настави; всякому делу благому и Сыну Твоему угодному споспешествуй; всякое дело злое и богопротивное разруши; в, недоумении и трудных и опасных обстояниих обретающимся незримую помощь и вразумление с небесе ниспосли, от искушений, соблазнов и погибели спаси, от всех злых человек и от врагов видимых и невидимых защити и сохрани; плавающим сплавай, путешествующим спутешествуй; сущим в нужде и гладе буди Питательница; неимущим крова и пристанища буди покров и прибежище; нагим подаждь одеяние, обидимым и неправедно гонимым заступление; клевету, поношение и хуление терпящия незримо оправдай; клеветники и хулители пред всеми обличи; ожесточенно враждующим нечаемое подаждь примирение и всем нам друг ко другу любовь, мир, и благочестие, и здравие с долгоденствием.
    Супружества в любви и единомыслии сохрани; супруги, во вражде и разделении сущия, умири, соедини я друг ко другу и положи им союз любве неразрушимый; матерем детородящим скорое подаждь разрешение, младенцы воспитай, юныя уцеломудри, отверзи им ум к восприятию всякаго полезнаго учения, страху Божию, воздержанию и трудолюбию настави; от домашния брани и вражды единокровныя миром и любовию огради; безматерних сирот буди Матерь, от всякаго порока и скверны отврати я и всему благому и богоугодному научи, прельщенныя же и во грех и нечистоту впадшия, скверну греха отъявши, из бездны погибели изведи; вдов буди Утешительница и Помощница, старости буди жезл; от внезапныя смерти без покаяния всех нас избави и всем нам христианскую кончину Живота нашего, безболезненну, непостыдну, мирну и добрый ответ на Страшном Судищи Христове даруй; преставльшияся в вере и покаянии от жития сего со Ангелы и всеми святыми жити сотвори; скончавшимся внезапною смертию милостива быти Сына Твоего умоли и о всех усопших, иже не имут сродников, о упокоении их Сына Твоего умоляющих, Сама буди непрестанная и теплая Молитвенница и Ходатаица, да вси на небеси и на земли ведят Тя, яко твердую и непостыдную Предстательницу рода христианскаго, и, ведуще, славят Тя и Тобою Сына Твоего, со Безначальным Его Отцем и Единосущным Его Духом, ныне и присно и во веки веков.
Аминь.

*
Нечаянная Радость. Икона Божией Матери
Монастырское письмо. Ветка (Юго-Запад России), ок. 1800.
Дерево, ковчег, левкас, темпера, масло.
30,5 x 23,5 x 2,5 см.
*
Молитва к Пресвятой Богородице, перед Ея иконой, именуемой “Нечаянная Радость”

О Пресвятая Дево, Всеблагаго Сына Мати Всеблагая, града и святаго храма сего Покровительнице, всех сущих во гресех, скорбех, бедах и болезнех верная Предстательнице и Заступнице!

Приими молебное пение сие от нас, недостойных раб Твоих, Тебе возносимое, и якоже древле грешника, на всяк день многажды пред честною иконою Твоею молившагося, не презрела еси, но даровала еси ему нечаянную радость покаяния и преклонила еси Сына Твоего многим и усердным к Нему ходатайством к прощению сего грешнаго и заблудшагося, тако и ныне не презри моления нас, недостойных рабов Твоих, и умоли Сына Твоего и Бога нашего, да и всем нам, с верою и умилением поклоняющимся пред цельбоносным образом Твоим, дарует нечаянную по коегождо потребе радость; грешником, погрязшим во глубине зол и страстей, — вседейственное вразумление, покаяние и спасение; сущим в скорбех и печалех – утешение; обретающимся в бедах и озлоблениих – совершенное сих избытие; малодушным и ненадежным – надежду и терпение; в радости и изобилии живущим – непрестанное Благодетелю Богу благодарение; бедствующим – милосердие; сущим в болезни и долгонедужии и оставленным врачами – нечаемое исцеление и укрепление; иждившим от недуга ум – ума возвращение и обновление; отходящим в вечную и нескончаемую жизнь – память смертную, умиление и сокрушение о гресех, дух бодр и твердую на милосердие Судии надежду. О Госпоже Пресвятая! Умилосердися о всех чтущих всечестное Имя Твое и всем яви всемощный покров Твой и заступление: во благочестии, чистоте и честнем жительстве пребывающия до скончания их во благости соблюди; злыя благи сотвори; заблуждшия на путь правый настави; всякому делу благому и Сыну Твоему угодному споспешествуй; всякое дело злое и богопротивное разруши; в недоумении и трудных и опасных обстояниих обретающимся незримую помощь и вразумление с Небесе ниспосли, от искушений, соблазнов и погибели спаси, от всех злых человек и от врагов видимых и невидимых защити и сохрани; плавающим сплавай, путешествующим спутешествуй; сущим в нужде и гладе буди Питательница; неимущим крова и пристанища буди покров и прибежище; нагим подаждь одеяние, обидимым и неправедно гонимым – заступление; клевету, поношение и хуление терпящия незримо оправдай; клеветники и хулители пред всеми облечи; ожесточенно враждующим нечаемое подаждь примирение и всем нам – друг ко другу любовь, мир, и благочестие, и здравие с долгоденствием. супружества в любви и единомыслии сохрани; супруги, во вражде и разделении сущия, умири, соедини я друг ко другу и детородящим скорое подаждь разрешение, младенцы воспитай, юныя уцеломудри, отверзи им ум к восприятию всякаго полезнаго учения, страху Божию, воздержанию и трудолюбию настави; от домашния брани и вражды единокровныя миром и любовию огради; безматерних сирот буди Матерь, от всякаго порока и скверны отврати я и всему благому и богоугодному научи, прельщенныя же и во грехе и нечистоту впадшия, скверну греха отъявши, из бездны погибели изведи; вдов буди Утешительница и Помощница, старости буди жезл;
от внезапныя смерти без покаяния всех нас избави и всем нам христианскую кончину живота нашего, безболезненну, непостыдну, мирну и добрый ответ на Страшнем Судищи Христове даруй;
преставльшияся в вере и покаянии от жития сего со Ангелы и всеми святыми житии сотвори;
сконсавшимся внезапною смертию милостива бытии Сына Твоего умоли и о всех усопших, иже не имут сродников, о упокоении их Сына Твоего умоляющих,
буди непрестанная и теплая Молитвенница и Ходатаица: да вси на Небеси и на земли ведят Тя, яко твердую и непостыдную Предстательницу рода христианскаго и, ведуще,
славят Тя и Тобою Сына Твоего,
со Безначальным Его Отцем и Единосущным Его Духом, ныне и присно и во веки веков. 
Аминь.
*
Икона Божией Матери Нечаянная Радость.
2007 год. 80Х56 см.
иконописец:Владимир Григорьев
*
 Молитва вторая

Избранной от всех родов Божией Матери и Царице, явившейся иногда к человеку беззаконну, во еже отвратити его от пути нечестия, благодарственное пение приносим Ти, Богородительнице: Ты же, яко имущая милосердие неизреченное, от всяких нас бед и грехов свободи, да зовем Ти: Радуйся, нечаянную радость верным дарующая.
*
==========================
Богоматерь
НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ
с избранными святыми
Россия, вторая половина XIX в.
Дерево, сусальное золото, масло.
44,5х38 см.
Частное собрание
*
Тропарь Пресвятой Богородице перед Ея иконой, именуемой «Нечаянная радость»

Тропарь, глас 4:
     Днесь, вернии людие, духовно торжествуем, прославляюще Заступницу усердную рода христианскаго, и притекающе к Пречистому Ея образу, взываем сице: О премилостивая Владычице Богородице, подаждь нам нечаянную радость, обремененным грехми и скорбьми многими, и избави нас от всякаго зла, молящи Сына Твоего, Христа Бога нашего, спасти души наша.
Конак, глас 6:
     Не имамы иныя помощи, не имамы иныя надежды, разве Тебе, Владычице. Ты нам помози, на Тебе надеемся, и Тобою хвалимся, Твои бо есмы раби, да не постыдимся.
Величание
     Величаем Тя, Пресвятая Дево, Богоизбранная Отроковице, и чтим образ Твой святый, имже точиши исцеления всем с верою притекающим.

*
==================
Богоматерь
НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ
с избранными святыми
Россия, вторая половина XIX в.
Дерево, сусальное золото, масло.
44,5х38 см.
Частное собрание
НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ
Россия, вторая половина XIX в.
Дерево, левкас, темпера, масло, творёные серебро, золото.
30,5 x 26 x 2 см.
Частное собрание
Икона "Богородица Нечаяная Радость"
Конец ХІХ в., Россия, дерево, масло, эмали, золочение
89х70 см
Икона Божией Матери Нечаянная радость
НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ
Московская школа, XIX в.
Дерево, левкас, темпера. 26,5 x 22 x 2,2 см.
Частное собрание
НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ
Россия, первая половина XIX в.
Палех (?)
Дерево, левкас, масло, сусальное золото, гравировка орнамента.
17.7 x 14.3 x 1.7 см.
Частное собрание
Икона "Богоматерь нечаянная радость".
Россия, кон.XVIII в
Дерево, левкас, сусальное золото, темпера. 23,5х20 см
Икона Нечаянная радость
Икона Божией Матери Нечаянная радость
Россия, XIX век.
Икона Божией Матери "Нечаянная радость"
Россия, середина XIX в., дерево, левкас, темпера. 28x23 cм
Икона Пресвятой Богородицы \"Нечаянная Радость\", дерево, левкас, темпера, XIXв., 25х21см
Икона Божией Матери Нечаянная радость
Икона Божией Матери Нечаянная радость
Россия, XIX век.
НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ
Россия, кон. XVIII в.
Дерево, левкас, сусальное золото, темпера.
23,5х20 см.
Частное собрание
Икона Божией Матери Нечаянная радость
Россия, XIX век, темпера, дерево, левкас. 35,5x31 cм.
НЕЧАЯННАЯ Икона Божией Матери Нечаянная радость
Россия, XIX век.
Дерево (ковчег), левкас, масло. 18 x 14 x 2 см.
НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ
Россия, XIX в.
Дерево, левкас, серебро, темпера, масло. 17,5 x 13,5 x 1,5 см.
Частное собрание
НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ
Россия, XIX в.
Дерево, левкас, серебро, темпера, масло. 17,5 x 13,5 x 1,5 см.
Частное собрание
НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ
Северная Русь, 1850 -1880.
31,2cm x 26,5 cм.
Частное собрание
Германия
ИКОНА БОГОМАТЕРИ НЕЧАЯННАЯ (РАДОСТЬ)
Россия, середина XIX в.
Дерево, левкас, темпера. 28x23 cм.
Частное собрание
НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ
Россия, середина XIX в.
Дерево, левкас, темпера. 35,5x31 cм.
Частное собрание
Икона Божией Матери Нечаянная радость
Россия, XIX век, темпера, дерево.
НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ
Россия, начало ХХ в.
Дерево, левкас, масло, сусальное золото.
31х27,5 см.
Частное собрание
НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ
Россия, XIX в. (1840-1870).
Дерево, левкас, темпера. 36x30,5 cм.
Частное собрание
НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ со 120 чудотворными иконами Богоматери
НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ
Россия, вторая половина XIX в.
Дерево, левкас, темпера, масло, творёные серебро, золото.
30,5 x 26 x 2 см.
Частное собрание
Нечаянная Радость
НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ
с избранными святыми на полях
Россия, XIX в.
Дерево, темпера. 35,5x31 cм.
Частное собрание
НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ, 1800 год
НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ, Ок. 1800
НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ
Россия, вторая пол. XVIII в.
Дерево, левкас,темпера.
53,5 x 44 см. Частное собрание
Нечаянная Радость
НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ, Киев, Софийский собор
Нечаянная радость
Икона Божией Матери Нечаянная радость
Икона Божией Матери «Нечаянная Радость»
НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ (чудотворная)
Нечаянная Радость
Икона Божией Матери 'Нечаянная Радость'
------------------------
-----------------
-----------

Комментариев нет:

Отправить комментарий

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
Заходите еще.