no copi

вторник, 1 февраля 2011 г.

1 Февраля(19 Января по ст.ст.) - Макарий Великий. Савва.

*
Преподобный Макарий Великий, Египетский
*
Народное название:
Савва. Макары
Макар, Макарий

Макарий Великий
Макаров день

Макарьев день
МАКАР ЯСНЫЙ. Макар-ясный
Макар-весноуказчик, Макар Весноуказчик
Макар валенком раздувает самовар
*
конспект
*
Ὁ Ὅσιος Μακάριος ὁ Αἰγύπτιος ὁ Ἀναχωρητὴς
*
Православный календарь.
СВЯТЦЫ: (месяцеслов)
православные святые
*
День интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
В этот день Русская Православная Церковь отмечает память святых:
Преподобнго Макария Великого, Египетского (390 — 391).
Преподобного Макария Александрийского (394 — 395).
Блаженного Феодора, Христа ради юродивого, Новгородского (1392).
Обретение мощей преподобного Саввы Звенигородского.
Святителя Марка Евгеника, архиепископа Ефесского (1457).
Преподобного Макария Римлянина, Новгородского (XVI-XVII).
Мучениц Евфрасии девы (303) и Феодосии.
Святого Ианнуария.
Преподобных Антония, столпника Марткопского (VI), Мелетия Валлисиота.
Прп. Мелетия Галлесиота, монаха (Греч.).
Святителя Арсения, архиепископа Керкирского (VIII).
Святителей  Феодосия, епископа Анкирского, Григория Богослова (перенесение мощей, 950).
Преподобных Макария, постника Печерского, в Ближних пещерах (XII), Макария, диакона Печерского, в Дальних пещерах (XIII-XIV).
Преподобного Саввы Сторожевского, Звенигородского (обретение мощей, 1652).
Священномученика Петра пресвитера (1918).
Священномученика Николая (Восторгова) пресвитера, Нижегородского (1930).
Мч. Феодора (1940).
Св. Бранваладера Корнуолского и остр. Чэннел (VI) (Кельт. и Брит.).
Перенесение мощей (950) Св. Григория Богослова (389).
Мц. Антония Купразитского (VIII).
*
----------------------------------
Народный календарь
ОБЫЧАИ, ПРИМЕТЫ И ОБРЯДЫ :
*
* Какова погода первого числа, таков и весь февраль.
Какова погода первого дня февраля, таков и весь февраль.
Каковы Макары, таков весь февраль.
Если февраль холодный - к благоприятному лету.
*
В этот день судили-рядили о весне.
Начало февраля погоже – весну жди раннюю, пригожую.
Макары погожи, жди весну пригожу.
Коли ясная погода ждать не заставит, то скоро земля подол зеленый подправит.
* Если на Макария метель, то долго будет метельная погода.
Если на Макария Египетского поднимется метель, то следует ждать ее и во всю масленую неделю.
«На Макария да на Ефимия (2 февраля) метель — вся масляна метель».
Если на Макария метель — то и на всю Масленицу метель, если погода ясная — быть ранней весне.
* Ясный солнечный Макарьев день — к ранней весне.
*
"На Макария капель - в весну раннюю верь, а если пасмурно или метель в середине дня разгуляется - долго будет погода метельная".
* Коли капель — в весну раннюю верь.
*
Если в этот день на небе много звёзд, то зима ещё долго продержится.
*
Пришли Макары – чистые дороги, порушенные стоги.
* Макар валенком раздувает самовар.
Старому на Макара — ложку тепла, а молодому — ложка забот.
Нашему Макарке все огарки.
На бедного Макара везде беда напала.
На бедного Макара и шишки валятся.
Загонят, куда Макар телят не гонял.
Не Макару с боярами знаться.
Вчера Макар гряды копал, а ныне Макар в воеводы попал.
*
-------------------------------
Плутов, выжиг, которые на словах выставляли себя крестьянскому миру благодетелями, деревня едко честила:
«Гляди – макарку подпускает!»
Макаром в старину прозывали мужичка, что слыл пройдохой и плутом.
Мол, он душой не худ, а просто плут.
От Макара не отвязаться, правды не добиться.
Но вот чаёк с ним попить – одно удовольствие!
*
На Макара было принято ходить друг к другу в гости.
В этот день полагалось самовар поставить пораньше.
Да раздуть то уголья валенком, который рождённый в этот день носил.
Мол, с угольев дым передастся следам-подошвам, и тогда никакая немочь, боль-тягота к ногам не пристанет.
Раздул старым валенком огонь в самоваре – и ноги обул.
На Макарьев день раным-рано чай попивали.
А добрый чаёк – животу на подмогу.
Хвори – не горе, коли на столе чаёк, настоянный на земляничном да на смородиновом листе, на колгановом корешке да в прикуску с медовым пряником.
Вот травы, которые держат здоровье: ромашка особо почитается как дающая теплоту и покой желудку; вероника головные боли отводит; земляники листья силы дают; липовый цвет вселяет в души радение о близких.
Зверобой при всяких недомоганиях малой толикой пьют, эта трава от 99 болезней.
Душица, примечено, ум яснит.
Золототысячник тягу к жизни укрепляет.
**) Травы приведены по П. Рожновой.
*
Можно предположить, что это один из дней Велеса
т.к. именно в этот день в Вельской округе крестьянам явилась икона Власия.
Явление иконы Власия 19 января
И. Снегирёв писал в XIX веке:
«Доныне в Вельской округе в Ракульском приходе среди лесов стоит древняя церьковь во имя св. Власия, чья икона явилась 19 января, как гласит местное предание.
В этот день из всей Вельской округи крестьяне съезжаются и сходятся молиться своему заступнику.
Тогда приходский священник совершает там обедню, потом служит общий, а наконец – частные молебны для молельщиков.
Туда приносят коровье масло, которое с поклоном кладут перед образом св. Власия.
В праздник собирается от 30 до 40 пудов масла, часть которого даётся священнику с причетом, а остальное в пользу церкви.
В других приходах Шенкурского и Вельского округов таким же образом празднуют святому покровителю скотоводства в субботу перед Пятидесятницею (Троицей).
Как в праздник св. мучеников Флора и Лавра приводят лошадей к церкви для окропления их св. водой, так и к церкви св. Власия приводят коров, особливо во время падежа, и поют обетные молебны.»
*
В этот день Православная Церковь обрела мощи святого Саввы Сторожевского - 
покровителя как тех, кто устанавливает замки, так и тех, кто их взламывает.
Поэтому обратите внимание на на безопасность вашего жилища.
Находясь дома не открывайте дверь незнакомым людям.
Чтобы высказать доверие любимому человеку - вручите ему ключ от своей квартиры.
Он так привяжется к вашему дому, что не захочет его покидать.
*
Сны
увиденные под этот день
Сон предвещает благополучие.
Сны, приснившиеся в среду 1 февраля днем
Сбудется ваш сон уже до вечера.
*
В знахарстве этот день отведен для лечения головы.
Знахари в этот день лечат головные боли.
До восхода солнца 
страдающий приливами крови к голове 
должен встать на порог своего дома, приложиться левым виском к косяку двери и сказать:
Как эта дверь людей выпускает,
Так чтобы и меня (имя) моя хворь отпустила.
Ныне и присно и во веки веков.
Аминь.
*
Полезно в этот день сварить 12 неочищенных луковиц, 12 яиц.
Затем вскипятить воду, остудить ее до температуры, при которой вы обычно моете голову.
Ополосните водой волосы на голове, говоря при этом:
Лук в Пасху просит яйцо,
А мне здравие на крыльцо,
Красотa на лицо.
Ключ, замок, язык.
Аминь. Аминь. Аминь.
*
Переступая порог 1 февраля, говорят:
Из дома иду барином, а вернусь в дом боярином.­
Тот, кто так сделает, будет крепок головой и телом.
*

---------------------------
Родившиеся в этот день легки душой. 
Веселые говоруны и фантазеры. 
Им следует носить алмаз.
*
Именины празднуют:
Антон, Арсений, Генрих, Григорий, Евфрасия, Луиза, Макар, Марк, Мелетий, Савва, Фёдор, Феодосия, Януарий.
*

-----------------------------------------------
------------------------
---------
-
День интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
*
 *

---------------------
Преподобный Макарий Великий, Египетский (390-391 г.).
Ὁ Ὅσιος Μακάριος ὁ Αἰγύπτιος ὁ Ἀναχωρητὴς 390

 --
http://www.kotlovka.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1911
--
Прп.Макарий (фрагмент).Фреска
Скита монастыря прп.Неофита Кипрского.
Кипр.1183г.
Св.Макарий.
Прп.Андрей Рублёв.Фреска
Успенского собора Владимира.1408г.
*
Макарий Великий Египетский родился в 301 году Сын пастуха, сам пас стада. Пастушество развило в нем склонность к уединению, и он поселился в уединенной келий, где занялся молитвою и плел корзины для пропитания. На тридцатом году ушел в отдаленную пустыню Египта, туда стекалось к нему много людей, которые прозвали его отроком-старцем. В одно из гонений на православие он был сослан на один из островов Нила, где обратил к Христу все население. Все дошедшие до нас учения Макария нравоучительного характера.
*
Строгановский иконописный лицевой подлинник.
19 января(фрагмент).Русь.Конец XVI -начало XVIIв.
(издан в Москве в 1869г.).В 1868г.принадлежал
графу Сергею Григорьевичу Строганову.
Прп.Макарий.
Тзортзи(Зорзис)Фука.Фреска.
Афон(Дионисиат).1547г.
Минея -Январь(фрагмент)Русский Север.
1-я половина XVI в. 55.9 х 40.2.Из коллекции
Н.И.Репникова.В 1964 из собрания Ф.А.Калинина
поступила в ГРМ.Санкт-Петербург.
 *
Тропарь преподобному Макарию Великому, Египетскому
Тропарь, глас 1:
     Пустынный житель, и во плоти Ангел, и чудотворец явился еси, Богоносне отче наш Макарие, постом, бдением, молитвою Небесная дарования приим, исцеляеши недужныя и души верою приходящих ти. Слава Давшему ти крепость, слава Венчавшему тя, слава Действующему тобою всем исцеления.
Кондак, глас 4:
     В дому Господь воздержания воистину тя положи, якоже звезду непрелестную, световодящу концы отче отцев, Макарие преподобне.
Ин кондак, глас 1:
     Блаженную жизнь скончав в житии, с мученическими лики, в земли кротких достойно водворяешися, богоносне Макарие, и пустыню якоже град населив, благодать приял еси от Бога чудес: темже тя почитаем.
Величание
     Ублажаем тя, преподобне отче Макарие, и чтим святую память твою, наставниче монахов и собеседниче ангелов.
*
Минея - Январь(фрагмент).Икона.Русь.
Начало XVIIв.Церковно-Археологический
Кабинет Московской Духовной Академии.
Прпп. Макарий и Онуфрий. Фреска. Сербия.


*
Ἀπολυτίκιον. Ἦχος α’. Τῆς ἐρήμου πολίτης.
Ζωῆς τῆς μακαρίας φερωνύμως ἐτύχετε, ὡς πολιτευθέντες ὁσίως, θεοφόροι Μακάριοι· ἐν νόμῳ γὰρ τῷ θείῳ εὐσεβῶς, ἰθύναντες τὰς τρίβους τῆς ζωῆς, θείας δόξης ἀνεδείχθητε κοινωνοί, σώζοντες τοὺς κραυγάζοντας· δόξα τῷ ἐνισχύσαντι ὑμᾶς, δόξα τῷ στεφανώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι δι’ ὑμῶν, πᾶσιν ἱάματα.
Κοντάκιον. Ἦχος δ’. Ἐπεφάνης σήμερον.
Ἐν τῷ οἴκῳ Κύριος τῆς ἐγκρατείας, ὡς ἀστέρας ἔθετο, ὑμᾶς Πατέρες ἀπλανεῖς, φωταγωγοῦντας τὰ πέρατα, φωτὶ ἀΰλῳ, Μακάριοι Ὅσιοι.
Μεγαλυνάριον.
Χαίροις τῆς Αἰγύπτου γόνος σεπτός, Μακάριε Πάτερ, τῶν Ὁσίων ἡ καλλονή· χαίροις θεοφόρε, Μακάριε παμμάκαρ, Ἀλεξανδρείας κλέος, καὶ θεῖον βλάστημα.
*
Преподобные Макарий,Онуфрий,Петр Афонский.
Икона(таблетка).Новгород.Конец XVв.
Из Софийского собора.Новгородский музей.
Прпп.Онуфрий и Макарий.
Фреска церкви Пресвятой Троицы.
Сопочаны.Сербия.1263 -1268 г
оды.


*
---------------------------------
Святитель Марк Евгеник, архиепископ Ефесский (1444 г.).
Святителя Марка Евгеника, архиепископа Ефесского (1457).
Ὁ Ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενικὸς Ἐπίσκοπος Ἐφέσου 23 / 6 / 1444

Свт.Марк. Фотий Кондоглу.Роспись.Греция.1959г.
*
Тропарь святителю Марку Евгенику, митрополиту Ефесскому, Исповеднику
Тропарь, глас 8:
     Православия наставниче, новшеств противоборниче, степень веры, Церкве светильниче, учителей Богодухновенная печате, Марко всемудре, писании твоими вся просветил еси, цевнице духовная, моли Христа Бога спастися душам нашим.
Кондак, глас 4:
     Премудрыми словес твоих исплетении, всеблаженне, всякая уста хульная заградил еси и верныя Боговещании просветил еси чести Троицу в тождестве естества.
Ин кондак, глас 8:
     Богословов Богомудрая писания, яко Богоглагольник истинен, прием в сердцы, исхождение Духа Святаго возвестил еси, яко должно есть, приснохвальне, и Всесвятый запечатлел еси Символ, сего ради поем: радуйся, Марко Богоглаголиве.
Величание
     Величаем тя, святителю отче Марко, и чтим святую память твою, ты бо молиши за нас Христа Бога нашего.
*
Святитель Марк Ефесский
Фреска Казанского собора Оптиной пустыни.Около 2000г.
http://pravicon.com
Святитель Марк Ефесский
Роспись.Греция.
Конец XX в
Ὁ Ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενικὸς Ἐπίσκοπος Ἐφέσου
  *
Ἀπολυτίκιο. Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.
Θείας πίστεως, ὁμολογίᾳ, μέγαν εὕρατο, ἡ Ἐκκλησία, ζηλωτήν σε θεῖε Μᾶρκε πανεύφημε, ὑπερμαχοῦντα πατρῴου φρονήματος, καὶ καθαιροῦντα τοῦ σκότους ὑψώματα. Ὅθεν ἄφεσιν, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τοῖς σὲ γεραίρουσι.
Κοντάκιον. Ἦχος γ’. Ἡ Παρθένος σήμερον.
Πανοπλίαν ἄμαχον, ἐνδεδυμένος θεόφρον, τὴν ὀφρῦν κατέσπασας, τῆς Δυτικῆς ἀνταρσίας, ὄργανον, τοῦ Παρακλήτου γεγενημένος, πρόμαχος, Ὀρθοδοξίας προβεβλημένος· διὰ τοῦτό σοι βοῶμεν· χαίροις ὦ Μᾶρκε, Ὀρθοδόξων καύχημα.
Μεγαλυνάριον.
Τῆς Ὀρθοδοξίας ταῖς ἀστραπαῖς, λάμψας ἐν τῇ Δύσει, ἐξεθάμβησας ἐμφανῶς, Δυτικῶς τὰς ὄψεις, τοὺς ὅρους τῶν Πατέρων, ὦ Μᾶρκε ῥητορεύων, πυρίνῃ γλώττῃ σου.
*
Святитель Марк Ефесский.Роспись храма
Петра и Павла в Ясеневе -московском подворье
Введенской Оптиной пустыни.2004г.
http://pravicon.com
Сщмч.Косьма и свт.Марк Ефесский.
Роспись.Греция.
Конец XXв.
Избранные святые.
Роспись.
Болгария.XX век.


*

---------------------------------
Обретение мощей преподобного Саввы Сторожевского, Звенигородского (1652 г.).
Преподобного Саввы Сторожевского, Звенигородского (обретение мощей, 1652).

 --
http://www.kotlovka.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=2472
--
Память 3/16 декабря, 19 января/1 февраля (обретение мощей) и 10/23 августа (перенесение мощей)
--
 *
АКАФИСТ преподобному Савве Сторожевскому
http://www.kotlovka.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=201
--
Молитва преподобному Савве Сторожевскому
     О пречестная и священная главо! 
Небеснаго Иерусалима гражданине, Пресвятыя Троицы обиталище, преподобне отче Савво! Велие имея дерзновение ко Всемилостивому Владыце, молися о стаде ограды твоея и о всех по духу чадех твоих. Не премолчи вопия за ны ко Господу и не презри верою и любовию чтущих тя. Испроси предстательством твоим у Царя царствующих мир Церкви, под знамением креста воинствующей, архиереом святительства благолепие, монашествующим доброе в подвизех течение; святей обители сей, граду сему и всем градом и странам охранение; миру безмятежие и мир, глада и пагубы избавление; старым и немощным утешение и подкрепление, юным и младенцам благое в вере возрастание, в Евангельском учении твердое обучение, и в чистоте и целомудрии пребывание; вдовицам и сиротам милость и заступление, плененным отраду и возвращение, болящим исцеление, малодушным успокоение, заблуждшим исправление, согрешающим дух сокрушения, бедствующим, и всем, благодатной помощи требующим, благовременну помощь. Не посрами нас, к тебе с верою притекающих, споспешествуй, яко чадолюбивый отец чадам, и нам понести иго Христово во благодушии и терпении, и всех управи в мире и покаянии скончати живот свой непостыдно и преселитися со упованием во обители небесныя. Идеже ты, по трудех и подвизех, ныне водворяешися со Ангелы и Святыми, зря и прославляя Бога, в Троице славимаго, Отца и Сына и Святаго Духа. 
Аминь.
--
Тропарь преподобному Савве Сторожевскому, Звенигородскому
Тропарь, глас 8:
     Пустыни явился еси доброе прозябение, преподобне: от юности бо изволил еси чистое житие, духовному твоему учителю последуя, и того учением ум к Небесным вперив, и стаду твоему премудр наставник показался еси, тем и Христос, яко пресветла тя светильника, чудесы обогати, Савво, отче наш, моли спастися душам нашим.
Ин тропарь, глас 8:
     От юности Божественною распаляемь ревностию, возлюбил еси чистое житие, презрев мира сего красная и суетная, последовал еси твоему Богомудрому учителю, преблаженному Сергию, в труде и бдении, в посте и подвизе: на Сторожи явлься безмолвия ради и стражи духовныя недремленным на Божественней стражи предстоянием стяжал еси ум, зряй к Богу, и демонския козни и обстояния прозираяй, озарение Пресвятаго Духа в себе восприемь, яко звезда пресветлая еси верным. Темже и премудр и светозарен предстоятель и пастырь стаду твоему явился еси, светом твоим просвещай и всех, приходящих к тебе верою, отче наш Савво, и моли Христа Бога, да спасет души наша.
Кондак, глас 8:
     Безмолвия ради и плоти распинания вселивыйся на горе Сторожи, явился еси, преподобне Савво, столп веры непоколебимый, от Пресвятаго Духа осиянный, обитель пречестная Троицы, и непрестанными молитвами, слезными воздыхании и подвигами благодати Божественныя сопричастник; темже и Христос в нетлении мощей твоих прослави тя, и даром чудес украси тя. Мы же радостно ти вопием: радуйся, Савво, великий чудотворче.
Ин кондак, глас 2:
     Господним желанием распалився, страсти плотския воздержанием оттряс, Божественнаго света незаходимое светило явился еси, чудес лучами всех просвещаеши, притекающих к раце мощей твоих, Савво, преподобне отче наш.
Величание
     Ублажаем тя, преподобне отче Савво, и чтим святую память твою, наставниче монахов и собеседниче ангелов.
*

---------------------------------
Преподобный Макарий Александрийский (394-395 г.).
 Ὁ Ὅσιος Μακάριος ὁ Ἀλεξανδρεύς

Ὁ Ὅσιος Μακάριος ὁ Ἀλεξανδρεύς
*
http://www.kotlovka.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1913
*
Месяцеслов фрагмент).Фреска.
Монастырь Ватопед (Афон).
1721
Строгановский иконописный лицевой подлинник.19
января(фрагмент).Русь.Конец XVI -начало XVIIв.
(издан в Москве в 1869г.).В 1868г.принадлежал
графу Сергею Григорьевичу Строганову.
*
Тропарь преподобному Макарию Александрийскому
Тропарь, глас 8:
     В тебе, отче, известно спасеся еже по образу приим бо крест последовал еси Христу, и дея учил еси презирати убо плоть, приходит бо: прилежати же о души, вещи безсмертней, тем же и со Ангелы срадуется, преподобне Макарие, дух твой.
Кондак, глас 2:
     Чистотою душевною Божественно вооружився, и непристанныя молитвы яко копие вручив крепко, пробол еси бесовская ополчения Макарие, моли непрестанно о всех нас.
Величание
     Ублажаем тя, преподобне отче Макарие, и чтем святую память твою, наставниче монахов и собеседниче ангелов.
*
Прпп. аскеты (фрагмент).
Роспись Скита св.Анны.Афон.XIXв.
Прп.Макарий.Мозаика.
Греция (Хосиос Лукас).Начало XIв.
 *
Ἀπολυτίκιον. Ἦχος α’. Τῆς ἐρήμου πολίτης.
Ζωῆς τῆς μακαρίας φερωνύμως ἐτύχετε, ὡς πολιτευθέντες ὁσίως, θεοφόροι Μακάριοι· ἐν νόμῳ γὰρ τῷ θείῳ εὐσεβῶς, ἰθύναντες τὰς τρίβους τῆς ζωῆς, θείας δόξης ἀνεδείχθητε κοινωνοί, σώζοντες τοὺς κραυγάζοντας· δόξα τῷ ἐνισχύσαντι ὑμᾶς, δόξα τῷ στεφανώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι δι’ ὑμῶν, πᾶσιν ἱάματα.
Κοντάκιον. Ἦχος δ’. Ἐπεφάνης σήμερον.
Ἐν τῷ οἴκῳ Κύριος τῆς ἐγκρατείας, ὡς ἀστέρας ἔθετο, ὑμᾶς Πατέρες ἀπλανεῖς, φωταγωγοῦντας τὰ πέρατα, φωτὶ ἀΰλῳ, Μακάριοι Ὅσιοι.
Μεγαλυνάριον.
Χαίροις τῆς Αἰγύπτου γόνος σεπτός, Μακάριε Πάτερ, τῶν Ὁσίων ἡ καλλονή· χαίροις θεοφόρε, Μακάριε παμμάκαρ, Ἀλεξανδρείας κλέος, καὶ θεῖον βλάστημα.
*
Минея - Январь(фрагмент).Русь.
Начало XVII в.Церковно-Археологический
Кабинет Московской Духовной Академии.
Прпп.Макарий Александрийский и Иоанн Лествичник.
Алёшин А.В.(Иконописная школа).Фреска Троицкого
собора Троице-Сыпанова Пахомиево-Нерехтского
женского монастыря Костромской епархии.2005г.
*

------------------------------------------
Преподобных Макария, постника Печерского, в Ближних пещерах (XII), Макария, диакона Печерского, в Дальних пещерах (XIII-XIV).
Преподобный Макарий, диакон Печерский, в Дальних пещерах (13-14 век).
Ὁ Ὅσιος Μακάριος ὁ Διάκονος ἐκ Ρωσίας

Ὁ Ὅσιος Μακάριος ὁ Διάκονος ἐκ Ρωσίας
*
Преподобный Макарий, диакон Печерский
     Жил и подвизался в XII веке. Мощи его почивают в Антониевой пещере.
Тропарь преподобному Макарию, диакону Печерскому, в Дальних пещерах почивающему
Тропарь, глас 7:
     От юности Христа усердне возлюбив, вдался еси Тому весь, яко непорочна жертва, и, иго Его благое на себе взем, работал в нем, всечестне Макарие, спешне; темже убо молим тя: молися о душах наших.
Кондак, глас 4:
     Вдавшагося Христу Богу на служение от младенства и Тому во иночестве и диаконстве послуживша священнолепно, восхваляем тя любовию, Макарие священне, и молим: яко имый дерзновение, моли Христа Бога о нас, поющих тя.
Величание
     Ублажаем тя, преподобне отче Макарие, и чтим святую память твою, наставниче монахов и собеседниче ангелов.
**
Преподобный Макарий, постник Печерский, в Ближних пещерах (12 век).
Ὁ Ὅσιος Μακάριος ὁ Νηστευτὴς ἐκ Ρωσίας

Преподобный Макарий Печерский, постник
Киев. XIX в. Киево-Печерская Лавра. Ближние пещеры.Икона находится у раки мощей святого.
 --
Тропарь преподобному Макарию, постнику Печерскому, в Ближних пещерах почивающему
Тропарь, глас 4:
     Бывший нестяжателем Христа ради и Того за многая твоя добродетели в сердце твое вселивый, блаженне Макарие, молися о нас, поющих тя.
Кондак, глас 2:
     Вышних ища, нижних не стяжал еси, и нестяжание, яко колесницу огненну к Небеси себе уготовав, со ангелы жити сподобился еси, Макарие славне, с нимиже Христа Бога моли о всех нас.
Величание
     Ублажаем тя, преподобне отче Макарие, и чтим святую память твою, наставниче монахов и собеседниче ангелов.
*
*

---------------------------------
Мучениц Евфрасии девы (303) и Феодосии.
Мученица Евфрасия, дева (303 г.).
Ἡ Ἁγία Εὐφρασία ἡ Μάρτυς 

Ἡ Ἁγία Εὐφρασία ἡ Μάρτυς
*
http://www.kotlovka.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1914
*

------------------------------------
Святитель Арсений, архиепископ Керкирский (8 век).
Святителя Арсения, архиепископа Керкирского (VIII).
Святого Арсения, архиеп. Керкирского
Ὁ Ἅγιος Ἀρσένιος Ἀρχιεπίσκοπος Κερκύρας

--
http://www.kotlovka.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1915
--
Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε.
Σοφίας τὰς χάριτας, καρποφορήσας πιστῶς, ποιμὴν ἱερώτατος, τῆς Ἐκκλησίας Χριστοῦ, ἐδείχθης Ἀρσένιε· ὅθεν ἐν τῇ Κερκύρᾳ, εὐκλεῶς διαπρέψας, ἴθυνας τὸν λαόν σου, πρὸς νομὰς ἀληθείας. Καὶ νῦν ταῖς σαῖς ἱκεσίαις, σῶζε τοὺς δούλους σου.
Κοντάκιον. Ἦχος δ’. Ἐπεφάνης σήμερον.
Ἱεράρχης ὅσιος Πάτερ ἐδείχθης, ἐπὶ γῆς ὡς ἄγγελος, ἱερατεύσας ἀληθῶς, τῷ ἐν ὑψίστοις Ἀρσένιε· ὃν ἐκδυσώπει, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.
Μεγαλυνάριον.
Χάριτι τῇ θείᾳ ἀνατραφείς, ηὔξασαι εἰς μέτρον, ἡλικίας πνευματικῆς, καὶ ἱεραρχίας, ἐκλάμψας ταῖς ἀκτῖσιν, Ἀρσένιε Κερκύρας, φωστὴρ γεγένησαι.
*

------------------------------------
Блаженный Феодор, Христа ради юродивый, Новгородский (1392 г.).
Ὁ Ἅγιος Θεόδωρος ὁ διὰ Χριστὸν Σαλός τοῦ Νόβγκοροντ       1392

--
Тропарь блаженному Феодору, Христа ради юродивому, Новгородскому
Тропарь, глас 4:
     Православно проповедав, изъяснил еси догматы, Бога милостива сотвори, и сего ради во юродство претворися, и шибание велие сотворил еси, и снег, и зной приим на своем телеси, по преставлении же своем даеши многа исцеления с верою приходящим к раце мощей твоих. Сего ради вопием ти, Феодоре блаженне, моли Христа Бога непрестанно о всех нас.
Ин тропарь, глас 8:
     Иже на земли Христа ради в буйство преложився, мира сего красоты отнюдь возненавидев, плотская взыграния увядив, от дождя и снега и прочия воздушныя тягости никогда же уклонился еси, от ненаказанных человек поругание, радуяся, претерпел еси, подобяся Творцу своему и вопия: Господи, не постави им греха сего, душу же предочистив, яко злато в горниле, темже Христос прият ю, и яко светозарную звезду к Своей славе причастну содела. Темже ныне, преблаженне Феодоре, предстоя Святей Троице, моли Христа Бога за град же и люди, почитающия любовию пречестную память твою.
Ин тропарь, глас 8:
     Иже на земли Христа ради волею в буйство преложився, мира сего красоты отнюд возненавидел еси и, плотская играния увядив постом и жаждею и на земли леганием, от зноя же и студени, от дождя и снега и от прочия воздушныя тягости никогдаже уклонился еси, душу же очистил еси добродетельми, яко злато в горниле, отче преблаженне Феодоре, и ныне на Небесех предстоиши Престолу Пресвятыя Троицы, но яко имея дерзновение многое, моли Христа Бога спастися душам нашим.
Кондак, глас 3:
     Яко злато в горниле, Феодоре блаженне, мира сего красоту отнюд возненавидев, плоть свою зноем и жаждою увядил еси и от прочия воздушныя тягости никогда же уклонился еси, и сего ради волею в юродство претворися, Феодоре блаженне.
Ин кондак, глас 8:
     Вышния красоты желая, нижняя сладости и телесное одеяние тощно оставил еси, нестяжание паче суетнаго мира возлюбил еси, ангелом житие проходя, блаженне Феодоре, с нимиже Христа Бога моли непрестанно о всех нас.
Величание
     Величаем тя, святый праведный Феодоре, и чтим святую память твою, ты бо молиши за нас Христа Бога нашего.
*

---------------------------------
Преподобный Макарий Римлянин, Новгородский (16-17 век).
Преподобного Макария Римлянина, Новгородского (XVI-XVII).
Ὁ Ὅσιος Μακάριος ὁ Ρωμαῖος

Ὁ Ὅσιος Μακάριος ὁ Ρωμαῖος
 --
АКАФИСТ святому преподобному Макарию Римлянину, Новоградскому чудотворцу
http://www.kotlovka.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=2558
--
Молитва святому преподобному Макарию Римлянину, Новоградскому чудотворцу
     О священная главо, земный ангеле и небесный человече, преподобне и богоносне отче Макарие! Припадаем ти с верою и любовию и молимся прилежно: яви нам смиренным и грешным святое твое заступление. Се бо, грех ради наших, не имамы свободы чад Божиих просити о потребах наших Господа и Владыку нашего, но тебе молитвенника благоприятнаго к Нему предлагаем, и просим тя со усердием многим: испроси нам у благости Его благопотребныя дары душам и телесем нашым; веру праву, надежду спасения несомненну, любовь ко всем нелицемерну, во искушениих мужество, в злостраданиих терпение, в молитвах постоянство, душ и телес здравие, земли плодоносие, воздуха благорастворение, житейских потреб довольство, мирное и безмятежное житие, благую христианскую кончину и добрый ответ на Страшнем Суде Христове. Испроси, угодниче Божий, у Царя царствующих и Господа господствующих: страждущую страну Российскую от лютых безбожник и власти их да свободит, и да возставит престол православных правителей; верных рабов Его, в скорби и печали день и нощь вопиющих к нему, многоболезный вопль да услышит и да изведет от погибели живот наш. Не забуди, преподобне отче, и пустынное место подвигов твоих, но благоволи о нем и прослави е чудотворении твоими: и всех, приходящих на поклонение мощем твоим святым, от искушений диавольских и всякаго зла милостивно избави. Ей, чудотворче святый! Не лиши нас помощи твоея небесныя, но молитвами твоими вся ны приведи во пристанище спасения, и наследники яви нас всесветлаго Царствия Христова, да поем и славим неизреченныя щедроты Человеколюбца Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, и твое святое отеческое заступление, во веки веков. 
Аминь.
--
Тропарь святому преподобному Макарию Римлянину, Новоградскому чудотворцу
Тропарь, Глас 4:
     Рим Отечество твое оставив, в пустыню вселился еси, и тамо в пусте месте обрет жилище себе, отбегл еси суеты мира сего, и в безмолвнем пристанищи добре направлял еси себе ко Господу. Сего ради и мы чтущии тя, притекающе к раце мощей твоих и любезно тую облобызающе, молим тя, отче Макарие: моли о нас Господа, да помилует нас в день судный.
Кондак, Глас 7:
     От Рима возсиял еси, якоже звезда пресветлая, преподобне отче наш Макарие, и в пустыни вселився, просветил еси чистым житием твоим верно притекающия к тебе. Темже и мы, прославляюще светлую память твою, вопием ти: радуйся, преподобне отче Макарие.
Ин кондак, Глас 8:
     Якоже пресветлая звезда, от Рима возсиял еси, преподобне, и, Богом наставляемъ, Российскую страну светом чудес твоих озарил еси духовно, созывая верныя к мощем твоим, от нихже исцеления недужным подаеши. Темже молимся тебе: научи нас, отче, твоему богоразумию и уврачуй недуги наша душевныя и телесныя, да зовем ти: радуйся, преподобне отче Макарие.
Величание
     Ублажаем тя, преподобне отче Макарие, и чтим святую память твою, наставниче монахов и собеседниче ангелов.
*
Прп. Макария Римлянина, Новгородского. Тропарь, глас 4.
Рим отечество твое оставив, / в пустыню вселился еси, / и тамо в пусте месте обрет жилище себе, / отбегл еси суеты мира сего, / и в безмолвнем пристанищи / добре направлял еси себе ко Господу. / Сего ради и мы чтущии тя, / притекающе к раце мощей твоих и любезно тую облобызающе, / молим тя, отче Макарие: / моли о нас Господа, / да помилует нас в день судный.
Ин тропарь, глас тойже.
Отечество твое, ветхий Рим, оставив,/ во страну Российскую пришел еси, преподобие,/ и в пустыни блатней вселився,/ тамо пристанище тихое ко спасению обрел еси/ и безмолвное житие богоугодно провождал еси,/ направляя себе ко Господу молитвами непрестанными./ Сего ради Христос тя возлюби/ и чудесы прослави, отче Макарие,/ явив тя пастыря добра словеснаго стада Своего./ Темже и мы, притекающе к тебе, умильно глаголем:/ моли Прославлыпаго тя спастися душам нашим.
Кондак, глас 7.
От Рима возсиял еси, якоже звезда пресветлая,/ преподобие отче наш Макарие,/ и, в пустыни вселився,/ просветил еси чистым житием твоим/ верно притекающия к тебе./ Темже и мы, прославляюще светлую память твою, вопием ти:/ радуйся, преподобие отче Макарие.
Ин кондак, глас 8.
Якоже пресветлая звезда, от Рима возсиял еси, преподобие,/ и, Богом наставляемь, Российскую страну светом чудес твоих озарил еси духовно,/ созывая верныя к мощем твоим,/ от нихже исцеления недужным подавши./ Темже молимся тебе:/ научи нас, отче, твоему Богоразумию/ и уврачуй недуги наша душевныя и телесныя,/ да зовем ти:/ радуйся, преподобие отче Макарие.
*

--------------------------------------
Преподобных  Антония, столпника Марткопского (VI), Мелетия Валлисиота.
Преподобный Антоний Столпник, Марткопский (Груз) (6 век).
Прп. Мелетия Галлесиота, монаха (Греч.).
Ὁ Ὅσιος Μελέτιος ὁ Ὁμολογητής ὁ Γαλησιώτης 1283

--------------------
Прп. Евфимий исп. (Груз) (ХХ век)
--------------------
Священномученик Петр пресвитер (1918 г.).
Скипетров Петр, протоиерей, священномученик;

http://www.kotlovka.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=2787
*

------------------------------
Священномученик Николай пресвитер (1930 г.).
Священномученика Николая (Восторгова) пресвитера, Нижегородского (1930).
Восторгов Николай, священник, священномученик;

http://www.kotlovka.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=2789
*

----------------------------------
Мученик Феодор (1940 г.).
Гусев Феодор, мирянин, мученик;

http://www.kotlovka.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=2788
*

-------------------------------------
Святого Ианнуария.
Святителя Феодосия, епископа Анкирского,

--------------------
Перенесение мощей (950) Св. Григория Богослова (389).
Ἀνακομιδὴ Τιμίων Λειψάνων Ἁγίου Γρηγορίου Θεολόγου

--------------------
Св. Бранваладера Корнуолского и остр. Чэннел (VI) (Кельт. и Брит.).
Мц. Антония Купразитского (VIII).

------------
Μνήμη Θαύματος Μεγάλου Βασιλείου
Τῇ αὐτῇ ἡμέρα, τελεῖται ἡ ἀνάμνησις τοῦ ἐν Νίκαιᾳ μεγίστου θαύματος, ὅτε ὁ Μέγας Βασίλειος διὰ προσευχῆς ἀνέῳξε τὰς πύλας τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας καὶ παρέθετο αὐτὴν τοῖς Ὀρθοδόξοις.
----------------
Ὁ Ὅσιος Κοσμᾶς ὁ Χρυσοστόματος
Ἡ μνήμη τοῦ Ὁσίου Κοσμᾶ, ἀναφέρεται στὸ Τυπικὸ τὴς μονῆς Χρυσοστόμου τῆς Κύπρου. Καταγόταν ἀπὸ τὴν Κύπρο καὶ μόνασε στὴ μονὴ τοῦ Χρυσοστόμου, γι’ αὐτὸ καλεῖται καὶ Χρυσοστόματος. Ἔζησε ὁσιακὰ καὶ κοιμήθηκε μὲ εἰρήνη.
--------------------
Ὁ Ὅσιος Μακάριος Ἐπίσκοπος Ἱερισσοῦ
Ἐπὶ Ἰουλιανοῦ του Παραβάτου ὁ Ἅγιος καταδιώχθηκε καὶ κατέφυγε στὸν Ἄθωνα. Θεωρεῖται δὲ δεύτερος κτήτορας τῆς μονῆς Κωνσταμονίτου.
Ὁ Ὅσιος Μακάριος κοιμήθηκε ὁσίως μὲ εἰρήνη ἐπὶ τῆς βασιλείας τοῦ Ἀρκαδίου (395 – 408 μ.Χ).
-------------------
Οἱ Ἅγιοι Παῦλος, Γερόντιος, Ἰανουάριος, Σατουρνῖνος, Σακκέσιος, Ἰούλιος, Κάτιος, Πῖος καὶ Γερμανὸς οἱ Μάρτυρες
Οἱ Ἅγιοι αὐτοὶ μάρτυρες, μαρτύρησαν στὴν Ἀφρική.
Δὲν ἔχουμε περισσότερες λεπτομέρειες γιὰ τὸν βίο τῶν Ἁγίων αὐτῶν Μαρτύρων.
--------------------
Ὁ Ἅγιος Θεόδοτος Ἐπίσκοπος Κυρήνειας
Ὁ Ἅγιος ἐκδιώχθηκε καὶ ἔπαθε πολλὰ γιὰ τὴν πίστη του στὸν Χριστό. Κοιμήθηκε μὲ εἰρήνη, ἴσως ἐπὶ τοῦ μεγάλου Κωνσταντίνου.
*
-------------------------------------------------
-----------------------
---------
-
Храни вас Господь, Матерь Божия и все святые, их же память мы сегодня отмечаем!
-------------------------------
http://www.stepanova-xxi.ru/calendar/_page/8/
Официальный сайт сибирской целительницы Натальи Ивановны Степановой
http://www.stepanova-xxi.ru/
Месяцеслов. Традиции, обычаи, приметы и советы на каждый день
Автор: Степкина О. В.
http://www.kuchaknig.ru/show_book.php?book=190099&page=1
Мечты сбываются!.
http://www.magicwish.ru/
ЧТО ПОЧИТАТЬ
http://www.moiraion.ru/razdel-r-room/readingroom.htm
НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА
http://seminarzkr.narod.ru/kalendar/index.html
Народный календарь
Данный раздел подготовлен с использованием материалов книг: Н. Будур "Русский Народный Календарь", Э. Бондаренко "Праздники Христианской Руси"
http://www.rossichy.ru/ncalendar/
Журнал "Самиздат":
Гвоздьова Ольга:
любовно-мистический
http://zhurnal.lib.ru/g/gwozdxowa_o/
Про каждый день
http://proeveryday.ru/index.php
Справочно-информационный портал Алчевского благочиния
http://alchevskpravoslavniy.ru/about
КОТЛОВКА.RU
информационный портал
http://kotlovka.ru/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
Русская Православная Церковь
http://www.mospat.ru/calendar/
ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ
http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx
Источники:
Народный месяцеслов, Рыженков Г. Д. - М.: «Современник», 1991;
Народный календарь, Vlada – Деревенский форум Веселое Подворье;
Насон – История города Вологды. Народные приметы; «Деревенские святцы», Полуянов И. - М.: «Технологическая школа бизнеса», 1998;
Месяцеслов.Традиции, обычаи, приметы и советы на каждый день, Сост. Степкина О.В. - М.: Рипол-классик, 2009;
Рускiе простонародные праздники и суевѣрные обряды. Снегирев И. М., Выпуск III - М.: 1837;
«Круглый год», сост. Некрылова А.Ф. - М.: «Правда», 1991; «Обереги Полины», Рожнова П. // Наука и религия, №1, 1992;

Комментариев нет:

Отправить комментарий

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
Заходите еще.