no copi

понедельник, 21 марта 2011 г.

* «Знамение» Курская-Коренная Икона Божией Матери *

*
ЗНАМЕНИЕ
Курская-Коренная
Первая половина XVIII века.
Дерево,темпера.
26,6 х 22х2,2 см.
Частное собрание.
*
Икона Божией Матери 
«Знамение» Курская-Коренная
Икона Пресвятой Богородицы, именуемая «Знамение» Курская-Коренная
Иконы Божией Матери Курской-Коренной (1898), именуемой "Знамение" .
Иконы Божией Матери «Знамение» Курской (1898).
Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τοῦ Σημείου ἐν Κοὺρσκ τῆς Ρωσίας 
*
Икона Божией Матери Знамение Курско-Коренная
*
Празднование 8/21 марта, 8/21 сентября, 27 ноября/10 декабря и в 9-ю пятницу по Пасхе
*
Икона Божией Матери "Знамение": Курско-Коренная
без оклада
Курская-Коренная икона "Знамение" Божией Матери - одна из древнейших икон православной Руси - обретенная при корне дерева недалеко от разоренного татарами Курска 8-го сентября 1295 г. Когда она была поднята с земли, на том месте забил чистый и многоводный источник.
Во время очередного татарского набега, икона была рассечена на две части; найденые части были сложены и сраслись, оставив легкий след.
В 1597 г. повелением московского царя Феодора Иоанновича на иконе были изображены Господь Саваоф с исходящим из него Святым Духом и ветхозаветные пророки, предвозвестившие о рождении Сына Божия от пречистой Девы.
Святая икона спасла русский народ и русскую Державу от многих болезней, бедствий и нашествий. Покинув Россию в 1920г., икона Курская-Кореннаястала путеводительницей, "Одигитрией" Русского рассеяния, неотлучно пребывая со всеми первоиерархами Русской Православной Церкви Заграницей.
*
Икона Божией Матери «Знамение» Курская-Коренная

Курская икона «Знамение» Божией Матери – одна из древнейших икон Русской Церкви. В ХIII веке, во время татарского нашествия, когда все Русское государство испытывало величайшее бедствие, город Курск, разоренный полчищами Батыя, пришел в запустение. Однажды в окрестностях города один охотник заметил лежавшую у корней дерева икону, обращенную ликом к земле. Охотник поднял ее и увидел, что изображение иконы подобно иконе «Знамение» Новгородской. Одновременно с явлением этой иконы совершилось и первое чудо. Как только охотник поднял святую икону с земли, тотчас на месте, где лежала икона, с силой забил источник чистой воды. Это произошло 8 сентября 1259 года. Охотник не решился оставить икону в лесу и, построив на месте обретения небольшую деревянную часовню, поставил в ней новоявленный образ Богоматери.

Икона Божией Матери "Знамение": Курско-Коренная
написанная о. Киприаном.
*
Вскоре об этом узнали жители города Рыльска, расположенного неподалеку, и стали посещать место явления для поклонения новой святыне.

Икону перенесли в Рыльск и поставили в новом храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Но икона пробыла там недолго, чудесным образом она исчезла и возвратилась на место своего явления. Жители Рыльска неоднократно брали ее и относили в город, но икона непостижимым образом возвращалась на прежнее место. Тогда все поняли, что Богоматерь благоволит к месту явления Своего образа.

Курская Коренная Икона Знамения Пресвятой Богородицы.
*
Ежегодно в пятницу девятой недели после Пасхи икона «Знамение» торжественно с крестным ходом переносилась из курского Знаменского собора на место ее явления в Коренную пустынь, где она и оставалась до 12 сентября, а затем снова торжественно возвращалась в Курск. Этот крестный ход был установлен в 1618 году в память перенесения иконы из Москвы в Курск и в воспоминание ее первоначального явления.

Особая помощь Божией Матери через эту икону связана с важными событиями в истории России: освободительной войной русского народа во время польско-литовского нашествия 1612 года и Отечественной войной 1812 года.

Чудотворная икона Божией Матери «Знамение» Курская-Коренная в последний раз пребывала на русской земле 14 сентября 1920 года в Крыму, в войсках, сражавшихся против большевиков. Покинув Россию в 1920 г., святая икона стала «Одигитрией» (Путеводительницей) Русского рассеяния, неотлучно пребывая со всеми первоиерархами Русской Православной Церкви заграницей. Ныне она пребывает в одном из храмов Новой Коренной пустыни под Нью-Йорком (США). В курском Знаменском соборе хранится список с чудотворного образа.

Празднование Мр. 8; С. 8; Н. 27 и в 9-ю пятницу по Пасхе

Русская Православная Церковь
http://www.mospat.ru/calendar/
Понедельник, 8 сентября (ст.ст.) 21 сентября 2009 (нов. ст.)

*
===============================
ЗНАМЕНИЕ
Курская-Коренная
Конец XVIII - начало XIX века. Курск(?).
Дерево, левкас, темпера.
44,6х36,5 см.
 *
Икона Пресвятой Богородицы, именуемая «Знамение» Курская-Коренная

     Икона «Знамение» Курская-Коренная явилась 8 сентября 1295 года. После разорения Курска Батыем, это место поросло лесом. Один охотник, обходя в этот день лес, нашел у корня дерева обращенный к земле образ Богородицы. Лишь охотник поднял икону, как на том месте забил источник воды.
     Охотник принес ее в город, и народ встретил ее с большим торжеством.
     Князь Рыльский Шемяка не участвовал в этом торжестве, за что был поражен слепотою. Когда же он раскаялся и отслужил молебен перед иконою, то получил вновь прозрение.
     Икона ни один раз исчезала из построенного, по случаю ее явления, храма Рождества Пресвятой Богородицы, и все время оказывалась на месте своего первого обретения. Тут впоследствии и была устроена часовня.
     В 1383 году на Курскую область напали татары. Найдя в лесу часовню и священника, священника связали, а часовню вместе с иконою хотели сжечь. Но часовня, несмотря на все старания, не загоралась. Тогда икону вынесли из часовни и раскололи на две части. Одну половину бросили в огонь, а другую в сторону. Впоследствии обе части оказались целыми, а священник, освобожденный из плена, соединив их, увидел, что икона вновь стала целой.
     Слух о чудесах иконы дошел до царя Федора Иоанновича, и он в 1597 году велел привезти ее к себе в Москву. Царица украсила ее дорогою ризой, и икону вернули, а на месте сгоревшей часовни устроили монастырь.
     Во время царствования Бориса Годунова Курск был обязан спасением от голода именно этой иконе.
     В 1898 году совершилось великое чудо от этой иконы. Враги православия подложили под нее разрывной снаряд. Но, к великой славе Православия, икона осталась совершенно невредимою, тогда как киот и ступеньки перед ним были повреждены.

КОТЛОВКА.RU
информационный портал
http://kotlovka.ru/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1

*
==========================
Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τοῦ Σημείου ἐν Κοὺρσκ τῆς Ρωσίας
 *
Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τοῦ Σημείου ἐν Κοὺρσκ τῆς Ρωσίας

Πρόκειται γιὰ ἀντίγραφο τῆς εἰκόνας τῆς Θεοτόκου τοῦ Σημείου στὸ Κοὺρκ τῆς Ρωσίας. Δὲν ἔχουμε περισσότερες λεπτομέρειες γιὰ τὸ γεγονός.
*
===================
*
ОБ ИКОНЕ БОГОМАТЕРИ «ЗНАМЕНИЕ» 
(КУРСКОЙ-КОРЕННОЙ)

     Город Курск, разоренный Батыем, пришел в запустение и зарос лесом, где блуждали дикие звери. Тут охотились жители Рыльска. В 1295 году 8-го сентября один из них, ходя по лесу по берегу реки Тускары, увидел у корня дерева образ, обращенный лицом к земле. Подняв образ, он увидел, что эта икона «Знамение» Богоматери. Как только он поднял образ, на том месте, где лежал он, показался источник воды. Это было первое чудо и об нем скоро узнал рыльский князь Шемяка. По приказанию князя икону принесли в Рыльск; жители благоговейно встретили ее. Князь не пожелал сделать торжественную встречу иконе, может быть потому, что сомневался в ее чудотворной силе, и за это был наказан слепотою. Когда же он раскаялся и отслужил молебен пред чудотворною иконою, опять получил зрение и в благодарность выстроил в Рыльске церковь во имя Рождества Богоматери, потому что эту икону нашли в день праздника Рождества Богородицы. Икону поставили в новой церкви, но не раз находили в пустыне, на прежнем месте, при корне дерева. Вследствие этого жители Рыльска выстроили на месте явления иконы Коренной часовню, поставили в ней икону и для богослужения определили из Рыльска священника.
     В 1383 году на Курскую область напали татары. Найдя в лесу часовню и священника, варвары взяли его в плен, а часовню хотели сжечь, но пока была в ней икона, это им не удалось. Варвары рассекли икону пополам, а часовню сожгли. Одна часть осталась на месте часовни, а другая брошена немного далее. Иерей, находясь в плену в Крыму, просил освободить его от уз, обещался не бежать и клялся иконою; но его не слушали и сделали для него неволю еще тяжелее. Иерей молился Богоматери; агаряне смиловались, взяли клятву и для испытания его верности налагали на него едва выносимые труды. Иерей все переносил, что очень удивляло всех. Однажды послы московского царя, проезжая мимо, услышали русские песнопения Богоматери, встретили иерея, расспросили его и выкупили. Иерей возвратился на прежнее место, где была часовня, нашел там одну половинку иконы, а скоро и другую, по тому признаку, что среди весенней зелени около нее были кусты старой травы, не сгоравшей осенью. Иерей сложил вместе обе половины, и расколотая икона срослась. Жители Рыльска, узнав об этом чуде, три раза торжественно переносили чудотворную икону в свой город, в церковь, устроенную Шемякою, но каждый раз икона являлась на прежнем месте в часовне. С этого времени икону оставили тут; от нее по временам совершались чудеса.
     Однажды некто Мамота, скрываясь от татар, влез на дерево близ часовни. Татары, увидя, хотели его убить. Мамота обратился с молитвою к Богоматери и вдруг явившаяся на воздухе, как человеческая тень, заслонила его от татар, и они не видали его более. Слух о чудотворной иконе дошел до царя Феодора Иоанновича, и в 1597 году он велел привезти ее в Москву. Царица Ирина Феодоровна украсила эту икону богатою ризою, приказала вставить ее в доску, изобразив на ней Господа Саваофа и Пророков; украсила шитыми золотом пеленами с означением города. После этого икону с торжеством возвратили в пустыню и в том же году построили на месте часовни монастырь. Игумен монастыря был рыльский священник Георгий, в монашестве Евфимий. В этом же году выстроили церковь Рождества Богородицы, и под горою у самой реки Тускары, над источником, истекшим при обретении иконы, церковь Живоносного Источника.
     Между тем по приказанию царя Феодора Иоанновича был населен опустевший город Курск. Чудотворную икону Коренной Богоматери перенесли в Курск и поставили в особо для нее устроенном приделе, а в пустыни, называемой Коренной, оставлен список с нее. Самозванец, собирая в Путивле войско, после разорения этого города русскими, чтобы ободрить воинов, послал в Курск за чудотворною иконою Богоматери. Диакон Курского собора Поликарп и множество народа проводили икону из Курска в Путивль, откуда Самозванец взял ее в Москву и поставил в царских чертогах, где она и осталась. В 1612 году Жолкевский с большим войском осадил Курск. Но Богоматерь не оставила без помощи города. При начале осады одна женщина сказала, что ей являлась Богоматерь и велела спасать меловую башню. Пушкарь Москвитян объявил, что он видел, как от Пятницкой башни по забору шла некая Жена с двумя светлыми иноками и осеняла град. Жители Курска несколько раз ходили с иконою по забору и дали обещание при освобождении от осады внутри города построить монастырь во имя Богоматери и поставить в ней, если возвратят из Москвы, чудотворную икону Ее. Неприятели скоро отступили от города с большою потерею; пленники рассказывали, что видели на стенах города Жену, с шестью светлыми мужами, грозившую им. Граждане Курска построили монастырь.
     В 1615 году по просьбе курских жителей и по повелению царя Михаила Феодоровича чудотворную икону Богоматери привезли в Курск и поставили в соборном храме, в устроенном для нее приделе. В 1618 году жители Курска просили позволения у царя перенести икону в монастырь, что им было разрешено; икону перенесли в монастырь и поставили в церкви Рождества Христова, на приготовленном для нее месте. В 1676 году чудотворную икону «Знамение» послали на Дон для испрошения подаяния на построение каменного монастыря. А в 1678 году отправлена была в полк Василия Васильевича Голицына. Митрополит Аврамий предписал, чтобы в этом походе провожал икону иеромонах и иеродиакон Знаменского Курского монастыря с облачением и с книгами на монастырских подводах. В 1920 году белогвардейцы вывезли икону из России и теперь она, после пребывания в нескольких странах, находится в США.

КОТЛОВКА.RU
информационный портал
http://kotlovka.ru/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1

*
===========================
Курская Коренная Икона Знамения Пресвятой Богородицы.
 *
Акафист Пресвятой Богородице перед иконой, именуемой «Знамение» Курская-Коренная
http://www.kotlovka.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=815

Кондак 1
     Взбранной Воеводе и благой Одигитрии, путеводящей нас к Небесному Граду, приидите, припадем вси, града зде пребывающего не имущии, Тоя всесильнаго заступления просяще, чудеса же, от лет древних даже доныне от иконы Ея бываемыя, поминающе, велегласно возопиим:
     Радуйся, Владычице, знамения милости Твоея миру присно являющая.

Икос 1
     Ангели удивишася, зряще Тя, Владычице, иконою Твоею, яко столпом огненным, нам предходящую в великом исходе нашем из земли, беззаконники порабощенныя. Не Моисея бо, но Самую Тя имамы Путеводительницу в скорбном странствовании нашем, темже Ти благодарне зовем:
     Радуйся, благословенная Одигитрие;
     Радуйся, истиннаго Пути Мати.
     Радуйся, сквозь пустыню мира сего нас провождающая;
     Радуйся, Амалика мысленнаго преславно побеждающая.
     Радуйся, источники благодати от иконы Твоея источающая;
     Радуйся, закон Сына Твоего, Христа Бога нашего, на скрижалех сердец наших написующая.
     Радуйся, зноем страстей палимых благодатное окропление;
     Радуйся, изнемогающих всемощное укрепление.
     Радуйся, сердец смятенных тишайшая усладо;
     Радуйся, странных и сирых Божественная отрадо.
     Радуйся, землю обетованную нам приуготовляющая;
     Радуйся, небеснаго Иерусалима врата нам отверзающая.
     Радуйся, Владычице, знамения милости Твоея миру присно являющая.

Кондак 2
     Видехом, видехом выну чудеса и знамения Твоя, Владычице, исповедуем милость, не таим благодеяний Твоих, обаче велегласно вопием: Аллилуиа.

Икос 2
     Разум Божий кто постиже и тайну судеб Его кто повесть? Возводит бо и низводит, смиряет и возносит, поражает и исцеляет, и кто бысть советник Ему? Темже и нас, грех наших ради, смири и царство наше низложи, сыны наша по всему лицу земли разсеяв. К кому убо прибегнем в скорби нашей, к кому руце прострем, аще не к Тебе, Всеблагая. Обаче сердцем сокрушенным вопием Ти таковая:
     Радуйся, Сына Твоего за нас умоляющая;
     Радуйся, праведный гнев Божий утоляющая.
     Радуйся, беззаконий наших очищение;
     Радуйся, грешным Ходатаице прощения.
     Радуйся, светильник упования немеркнущий нам возжегшая;
     Радуйся, во исходе и странствовании нашем иконою Твоею нам предтекшая.
     Радуйся, вся разсеянныя воедино собирающая;
     Радуйся, омофором Твоим светообразным вся покрывающая.
     Радуйся, раздоры и нестроения умиряющая;
     Радуйся, советы нечестивых разоряющая.
     Радуйся, плавающих в житейском море окормляющая;
     Радуйся, попечением Твоим ни единаго же оставляющая.
     Радуйся, Владычице, знамения милости Твоея миру присно являющая.

Кондак 3
     Силы Тобою деются и благодать от честныя иконы Твоея неоскудно изливается, Преблагословенная Дево, вся подвизая о Тебе вопити: Аллилуиа.

Икос 3
     Имущи милосердие неизреченное, тамо благодать Твою возсияваеши, Всеблагая, идеже тьма огустевает и скорби приумножаются, темже не оставила еси нас сирых, обаче во иконе Твоей к нам убогим пришла еси, славящим Твое снисхождение и вопиющим сице:
     Радуйся, чудес море;
     Радуйся, милости пучино.
     Радуйся, благодати приснотекущий источниче;
     Радуйся, исцелений кладезю неисчерпаемый.
     Радуйся, естества уставы победшая;
     Радуйся, законы естественныя пременившая.
     Радуйся, скорби наша на радость прелагающая;
     Радуйся, плач и стенание в веселие духовное претворяющая.
     Радуйся, озлобления и беды на пользу нам обращающая;
     Радуйся, враги наша преславно смиряющая.
     Радуйся, чаяния врагов посрамляющая;
     Радуйся, поющия Тя возвеселяющая.
     Радуйся, Владычице, знамения милости Твоея миру присно являющая.

Кондак 4
     Бури искушений, на нас находящей, скорбям же и болезням, нас посещающим, егда терпению в нас оскудевати и духу нашему смущатися, притецем ко образу Пречистыя Девы и слезы точаще Той, от сердца возопиим: Богоноснеи руце Твои нам простирающи, из глубины зол возведи ны, яко да благодарными усты зовем: Аллилуиа.

Икос 4
     Слышаху древле людие российстии слух явления святаго Твоего образа в дубраве Курстей и текше к нему со тщанием, умильно взываху: “Откуду нам сие, да прииде к нам Мати Господа нашего”, узрев же икону Твою, Владычице, при корене древеснем лежащую, и приемше ю, яко сокровище великое, возопиша Тебе, Первообразней:
     Радуйся, раю светлейший, древо Жизни израстивший;
     Радуйся, вертограде Божественный, древо Церкви прозябший.
     Радуйся, Цвете благовонный, мир весь облагоухаяй;
     Радуйся, крине непорочный, вселенную украшаяй.
     Радуйся, лозо благоплодная, вином умиления всех напоившая;
     Радуйся, розго освященная, плоды сладостными род человеческий напитавшая.
     Радуйся, кореню домостроительства Божия;
     Радуйся, спасения нашего верх и главизно.
     Радуйся, злыя наши страсти из корене посекающая;
     Радуйся, добродетелей сад насаждающая.
     Радуйся, добрые обычаи в нас вкореняющая;
     Радуйся, причастники райския жизни быти нас сподобляющая.
     Радуйся, Владычице, знамения милости Твоея миру присно являющая.

Кондак 5
     Боготочней звезде подобящеся, икона Твоя честная, Госпоже, землю Русскую и грады ея обтекаше, царие сей благоговейно поклоняхуся, царицы любовию ту благоукрашаху, архиереи страхом сретаху, верных же множества, духовно торжествующе, вопияху: Аллилуиа.

Икос 5
     Видяще безбожников безумный совет икону Твою, Пречистая, разорити, от Тебе, Дево, посрамленный, и обретше образ Твой святый, от всякаго действа сокрушительна невредим, монаси и мирстии страхом и любовию возопиша Ти сицевая:
     Радуйся, крепосте несокрушимая;
     Радуйся, стено нерушимая.
     Радуйся, лютых безбожников совет посрамившая;
     Радуйся, чаяния врагов осуетившая.
     Радуйся, хулителей уста заградившая;
     Радуйся, икону Твою святую невредимо сохраншая.
     Радуйся, от руки злодейской сия соблюдшая;
     Радуйся, очи Твои от скверных дел человеческих обращающая.
     Радуйся, лица Твоего Пречистаго от нас, убогих, не отвращающая;
     Радуйся, из руки диаволи грешныя исхищающая.
     Радуйся, прощение кающимся возсиявающая;
     Радуйся, двери милосердия Божия ходатайством Твоим отверзающая.
     Радуйся, Владычице, знамения милости Твоея миру присно являющая.

Кондак 6
     Проповедует мир весь милости, от иконы Твоея изливаемыя, Всецарице! Отнелиже бо изшла еси тою из земли Русския, несть град, ниже весь, в них же не бе являема сила Твоя. Тем же от всех язык спасении и Тобою вопиют благодарно Богу: Аллилуиа.

Икос 6
     Возсияй нам паки свет упования, Богородице Пречистая, зарю спасения миру возвестившая во Твоем рождестве. Не предаждь нас до конца в руце врагов наших и советы нечестивых и лютых отступников скоро разори. Да будет и страна наша Российская, якоже древле дом Твой, да процветет в ней благочестие, святыя обители и храмы да благоукрасятся, людие же, от лютых безбожников избавльшеся, да торжествуют с веселием, славяще Твое заступление и зовуще Ти таковая:
     Радуйся, любовию Твоею всему миру возсиявшая;
     Радуйся, из уст Божественных Сына Твоего всыновление рода человеческаго приявшая.
     Радуйся, Мати Божия и Мати христианом;
     Радуйся, недугов отъятие и Целительнице раном.
     Радуйся, в темницах сущих незаходимый Свете;
     Радуйся, узников отрадо и пространство клетей.
     Радуйся, за правду гонимых дерзновение;
     Радуйся, за веру страждущих тернение.
     Радуйся, мучеников венчание;
     Радуйся, мучителей грозное воздаяние.
     Радуйся, связнем узы разрешающая;
     Радуйся, телом и душою плененных свобождающая.
     Радуйся, Владычице, знамения милости Твоея миру присно являющая.

Кондак 7
     Хотящу праведному Судии и Богу человеки, Того забывающия, вразумити, попусти бранем велиим на земли воздвигнутися. Языцы бо смятошася и царства поколебашася. Смерть и ужас по лицу земли пройдоша, плач и стенание воздух огласи. Тогда убо вси, иже на Тя упование возложиша, Богородице, ко образу Твоему усердно притекаху и, от Тебе единыя спасения чающе, Богу, давшему Тя людем Заступницу, вопияху: Аллилуиа.

Икос 7
     Новые знамения и чудеса велия явила еси от иконы Твоея честныя, Богомати, егда услышахом глас брани. Градом бо горящим и земли трясущейся, чертогом разрушаемым и пругом воздух исполняющим, соблюла еси церковь, в ней же образ Твой, Всецарице, пребываше, невредиму: вси же в ней молящиися, чудо видяще, едиными усты возопиша Ти таковая:
     Радуйся, Державная Воеводо;
     Радуйся, на Нюже уповают вси народи.
     Радуйся, Церкве Столп и Утверждение;
     Радуйся, всякия святыни защито и ограждение.
     Радуйся, победо, мир побеждающая;
     Радуйся, и не имущия упования спасающая.
     Радуйся, благая Послушательнице молений прилежных;
     Радуйся, безпомощных помоще и надеждо ненадежных.
     Радуйся, сатану под нозе наша сокрушающая;
     Радуйся, огню и стихиям повелевающая.
     Радуйся, иконою Твоею нас остеняющая;
     Радуйся, Покровом Твоим нас осеняющая.
     Радуйся, Владычице, знамения милости Твоея миру присно являющая.

Кондак 8
     Странное и страшное знамение явила еси, Всесвятая, егда домом разрушаемым, храмину малую, юже освятила еси прежде иконы Твоея пребыванием, сохранила еси невредиму, старицу же и сына ея, в той крыющихся, целых представила еси. Тем же вси, зрящии и слышащии сия, ужасахуся ужасом, страхом вопиюще: Аллилуиа.

Икос 8
     Весь мир любовию Твоею Богоподобною объемлеши, Приснодево, ближняя и дальняя посещающи и всю поднебесную во иконе Твоей приснопоклоняемей обтекающи. Тем же от восток даже до запад шествие Твое бысть, да вси невозбранно к той припадают, Тебе же Первообразней припевают сицевая:
     Радуйся, всех радостей Радосте;
     Радуйся, Чаше неупиваемая сладости.
     Радуйся, нынешняго века скорбнаго утешение;
     Радуйся, будущия жизни наслаждение.
     Радуйся, веселящихся на небеси нас ради оставляющая;
     Радуйся, к земли многоскорбней и многобедствующей приникающая.
     Радуйся, со иконою Твоею благодатными стопы невидимо в домы наша входящая;
     Радуйся, благословение и радование тем приносящая.
     Радуйся, келлии монашеския образом Твоим честным освящающая;
     Радуйся, клети убогия паче палат царских тем украшающая.
     Радуйся, храмы Божии Ликом Твоим Пресвятым облистающая;
     Радуйся, в жилищах чтущих Тя незримо пребывающая.
     Радуйся, Владычице, знамения милости Твоея миру присно являющая.

Кондак 9
     Всяк возраст и всяк чин притекает к Тебе, Богоневесто Владычице, всем бо простерты суть Богоноснеи Твои руце, всем вся подаеши независтно, вся светлиши и утешаеши, Всецарице. Темже, о Тебе веселящеся, вопием Богу: Аллилуиа.

Икос 9
     Вития многовещанныя увядоша и ритори благоглаголивии изнемогоша, по долгу Тя прославити хотящии, Марие Богородице, недоумеет бо всяк ум благохвалити Тя по достоянию, обаче аще мы умолкнем — камение возопиют. Темже, аще и недостойнии суще, бренными усты дерзаем взывати Ти таковая:
     Радуйся, пророков огнедохновенный глагол;
     Радуйся, апостолов проповедь неумолкаемая.
     Радуйся, преподобных сердечное пение;
     Радуйся, исповедников крепосте и дерзновение.
     Радуйся, молчальников тайнолепная беседо;
     Радуйся, риторов и Богопроповедников Златыя уста.
     Радуйся, на страсти подвизающихся превознесенная наградо;
     Радуйся, всех праведников Божественная отрадо.
     Радуйся, матерей славо и девства похвало;
     Радуйся, старцев покой и юных Водительнице.
     Радуйся, Адама смертнаго дщи, Богу же Родительнице;
     Радуйся, славою неизреченною близ Бога сияющая.
     Радуйся, Владычице, знамения милости Твоея миру присно являющая.

Кондак 10
     Спастися миру тепле помолися, Богородице, помощи бо Твоея требует, сетям лукаваго, по всему лицу земли распростертым, языком же шатающимся, и бурям напастей, на Церковь Божию воздвизаемым; тем же, яко же в Кане Галилейстей иногда, рцы слово к Сыну Твоему и Богу, да воду искушений же и скорбей в вино умиления и веселия Божественнаго претворит, да поем Ему выну: Аллилуиа.

Икос 10
     Стена необорима нам буди, Всенепорочная, сопротив ополчений видимых и невидимых враг, державно по нас поборающи, любовию вопиющих Ти таковая:
     Радуйся, Богоноснеи руце Твои о нас к Богу присно воздвизающая;
     Радуйся, духов злобы под нозе наша покоряющая.
     Радуйся, князя тьмы хитросплетенные советы посрамляющая;
     Радуйся, тучи помыслов Духом Божиим развевающая.
     Радуйся, уныние от нас отгоняющая;
     Радуйся, треволнения житейския смиряющая.
     Радуйся, бурем напастей повелевающая;
     Радуйся, обуреваемым благодатно окормляющая.
     Радуйся, из глубины зол извлачающая;
     Радуйся, погибающим длани милостивно простирающая.
     Радуйся, нози наша на пути спасения наставляющая;
     Радуйся, руце наша во бранех укрепляющая.
     Радуйся, Владычице, знамения милости Твоея миру присно являющая.

Кондак 11
     Пения наша, якоже Сын Твой вдовичу лепту, приими, Всесвятая, и подаждь нам всегда Тебе сия приносити, живот наш в мире управляющи и грехом прощение дарующи, яко да в небесныя обители вшедше, воскликнем Богу: Аллилуиа.

Икос 11
     Светообразный омофор Твой, Всеблагая, над землею нашею невидимо простри, нечестия безлунную ночь прогоняющи, зарю же пакибытия возсиявающи, да в радости немолчно зовем:
     Радуйся, воистину в Солнце облеченная;
     Радуйся, венцем от звезд увязенная.
     Радуйся, рясны златыми преиспещренная;
     Радуйся, красото неизреченная.
     Радуйся, Светлосте, денницы светлейшая;
     Радуйся, теплото, солнца любезнейшая.
     Радуйся, зарнице будущаго века;
     Радуйся, Свете невечерний ангелов и человеков.
     Радуйся, темныя демонския полки далече отгоняющая;
     Радуйся, неверия тьму просвещающая.
     Радуйся, во оружия света нас облекающая;
     Радуйся, Святыне, цветы всех добродетелей благоухающая.
     Радуйся, Владычице, знамения милости Твоея миру присно являющая.

Кондак 12
     Благодать возблагодать от иконы Твоея прияхом, Богородице Пречистая. Никтоже бо притекаяй к той с верою тощь отходит, но кийждо по потребе своей дар Божественный приемлет и радостию венчается, вопия к Богу: Аллилуиа.

Икос 12
     Поем Тя, величаем Тя, поклоняем Ти ся, Госпоже Пречистая, сытости похвал Твоих отнюдь не знающе, и припадающи пред честным Твоим образом, умильно взываем Ти сице:
     Радуйся, душ наших сладчайшая весно;
     Радуйся, сердец наших светлейшее утро.
     Радуйся, высото недомышляемая;
     Радуйся, славо неувядаемая.
     Радуйся, блаженство нескончаемое;
     Радуйся, благосте неизсякаемая.
     Радуйся, веселие неизреченное;
     Радуйся, воистину едина Преблагословенная.
     Радуйся, превыше всей твари Превознесенная;
     Радуйся, в житии сем нас заступающая.
     Радуйся, в час смертный верныя сретающая;
     Радуйся, яко и на Страшном Судищи спасаеши на Тя уповающия.
     Радуйся, Владычице, знамения милости Твоея миру присно являющая.

Кондак 13
     О, Всепетая Мати и Мати всем Христианом, Сына Твоего и Бога любовию подражающи, вопиеши к нам милостивно: не бойся, малое стадо, Аз есмь с нами и никтоже на вы! Темже Ти любовию припадающе и со слезами благодаряще, велегласно зовем: Аллилуиа.
Этот кондак читается трижды, затем икос 1-й и кондак 1-й

-------------------------------
Курско-коренная икона Божией Матери
*
Молитва Пресвятой Богородице перед Ея иконою, именуемою "Знамение" Курская-Коренная
    
Царица наша Преблагая, надеждо наша, Богородице, Приятелище сирых и странных Предстательнице, скорбящих Радосте, обидимых Покровительнице, зриши нашу беду, зриши нашу скорбь; помози нам, яко немощным, окорми нас, яко странных, обиду нашу веси, разреши ту, яко волиши, избави отечество наше, страждущую землю Российскую, от лютаго безбожников обстояния, спаси и сохрани рабов Твоих (имярек) и всех нас, зде предстоящих и молящихся, и покрый нас от всякаго зла честным Твоим Омофором, яко не имамы иныя Помощи разве Тебе, ни иныя Предстательницы, ни благия Утешительницы, токмо Тебе, о Богомати, яко да сохраниши нас и покрыеши во веки веков.
 Аминь.
*
-------------------------
 *
Тропарь Пресвятой Богородице перед Ея иконами, именуемыми "Знамение"

Тропарь, глас 4
     Яко необоримую стену и источник чудес стяжавше Тя раби Твои, Богородице пречистая, сопротивных ополчения низлагаем. Темже молим Тя: мир граду Твоему даруй и душам нашим велию милость.
Кондак, глас 4
     Честнаго образа Твоего знамение празднующе, людие Твои, Богородительнице, имже дивную победу на сопротивныя граду Твоему даровала еси. Темже Тебе верою взываем: радуйся, Дево, христиан похвало.
Величание
     Величаем Тя, Пресвятая, Дево, и чтим образ Твой честный, имже показала еси преславное знамение.
*
---------------------------
Курско-Коренная Икона Божией Матери (без оклада)
----------------------------------------------
----------------------
-

Комментариев нет:

Отправить комментарий

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
Заходите еще.