no copi

воскресенье, 15 мая 2011 г.

* Афанасий Великий, Святитель, архиепископ Александрийский *

*
Святитель Афанасий Великий
*
Святитель Афанасий Великий
архиепископ Александрийский (373 г.).
* Святителя Афанасия Великого, Патриарха Александрийского (373).
Ἀνακομιδὴ Τιμίων Λειψάνων Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου
Ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου, Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας
*
Святитель Афанасий Великий, Александрийский
XVI век, Россия,  Дерево, темпера,  51 х 37 см, Государственный Исторический музей, Москва
*
Святитель Афанасий Великий, архиепископ Александрийский (373 г.).

Афанасий Великий (298—373) — один из греческих отцов церкви, принадлежавший к александрийской школе патристики. Епископ Александрийский, известен как один из наиболее энергичных противников арианства. К 350-му году он остался единственным неарианским епископом в восточной половине Римской империи. Ему традиционно приписывается составление Афанасьевского символа веры.
Будучи секретарём епископа Александрии Александра (между 318 и 323г.), Афанасий написал работы «Против язычества» и «О воплощении Слова». А следующий его труд «жизнь Св. Антония» стала классическим образцом агиографической литературы и оказала значительное влияние на распространение монашества в христианском мире.
--
http://www.kotlovka.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1905
*
================
Святитель Афанасий Александрийский. Икона. Русский Север. XVI в. 51 х 37 В 1923 из Строгановского музея поступила в ГИМ.
*
АКАФИСТ святителям Афанасию Великому и Кириллу, архиепископам Александрийским
http://www.kotlovka.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=2604

Кондак 1
     Избрании от Небеснаго Пастыреначальника отцы наша, пресветлая двоице святителие Афанасие и Кирилле, великаго Александрийскаго града первопрестольницы, оружием креста и молитвы враги Церкве Христовы победившии, песньми духовными восхваляем вас, святых заступников наших. Вы же яко имущии дерзновение ко Господу, молитеся за Церковь Православную, за град ваш и вся люди с любовию зовущия:
     Радуйтеся, святители Афанасие и Кирилле, Православия столпи непоколебимии и богомудрии учители.

Икос 1
     Ангели земнии и человецы небеснии явистеся, святителие Афанасие и Кирилле, егда озарившеся светом истиннаго богопознания, яко два светила просвещали есте по преемству друг другу на престоле патриаршем всю землю и яко велиции иерарси и учителие наши заградили есте еретиков злославных учение, благочестием напояюще верных. Темже и мы, истинною верою Христовою утвержденнии, воспеваем вам, защитникам Церкве Православныя, сице:
     Радуйтеся, прелести мира сего отвергшии.
     Радуйтеся, чистаго и непорочнаго жития неусыпающии хранители.
     Радуйтеся, Единаго Христа всем сердцем возлюбившии.
     Радуйтеся, волю свою воли Божией покорившии.
     Радуйтеся, образ истинныя веры в себе показавшии.
     Радуйтеся, мужественно иго Христово на себе возложившии.
     Радуйтеся, божественныя премудрости исполненнии.
     Радуйтеся, Духа Пресвятаго сосуди избраннии.
     Радуйтеся, вернии делатели винограда Христова.
     Радуйтеся, Церкве Православныя украшение.
     Радуйтеся, архипастыри святыя Александрийския Церкве.
     Радуйтеся, вечныя радости наследницы.
     Радуйтеся, святители Афанасие и Кирилле, Православия столпи непоколебимии и богомудрии учители.

Кондак 2
     Видя Сердцеведец Господь твердое твое изволение, мудрость и благочестие, поставляет тя, отче Афанасие, на свещнице Церкве Александрийския, да свет святаго Евангелиа возсияет во странах Востока и просвещеннии тобою людие воспевают Богу хвалебную песнь: Аллилуиа.

Икос 2
     Разумом светлым и сердцем чистым изволению Божию повинувшеся, иго Христово благое вземше, по стопам апостолов последовали есте на нивы духовныя, отцы наши Афанасие и Кирилле, обильно сеюще слово Божие, просвещающе паству свою благодатию и в вере истинней утверждающе многих. Темже и мы, вашими богомудрыми ученьми просвещаемии, взываем сице:
     Радуйтеся, издетска Богом благословеннии.
     Радуйтеся, в истинней простоте и безмолвии пожившии.
     Радуйтеся, от юности себе Богу посвятившии.
     Радуйтеся, еще во отрочестве любовию к слову Божию напоеннии.
     Радуйтеся, житие иноческое возлюбившии.
     Радуйтеся, Господеви верно послужившии.
     Радуйтеся, благодать священства достойно восприявшии.
     Радуйтеся, безкровную жертву о людех приносившии.
     Радуйтеся, пастыри и учители Церкве премудрии.
     Радуйтеся, апостолов достойнии преемницы.
     Радуйтеся, неумолкающии глашатаи истиннаго благочестия.
     Радуйтеся, града Александрии щите и ограждение.
     Радуйтеся, святители Афанасие и Кирилле, Православия столпи непоколебимии и богомудрии учители.

Кондак 3
     Силою разума своего, просвещеннаго благодатию, Троицу Единосущную: Отца Безначальнаго, Сына же воплощеннаго и Духа Всесвятаго проповедал еси, блаженне Кирилле, явив же ся Богородицы поборник и защитник от еретических учений. Мы же тя, яко божественнаго тайнописца Пребожественныя Троицы прославляем и твоим учением осиявшеся, воспеваем прославльшему тя Христу Богу: Аллилуиа.

Икос 3
     Имуще ревность велию по Бозе, оружием Креста Христова вооружившеся и меч слова Божия восприимше, яко добропобеднии воини Отца Небеснаго противустали есте врагу спасения диаволу, отцы всеблаженнии Афанасие и Кирилле, плевелы еретических учений скоро посекающе, душы заблуждших чад Божиих спасающе, верныя же во благочестии и вере православием укрепляюще. Темже и нас предстательством вашим просветите, любовию поющих тако:
     Радуйтеся, в постничестве и воздержании великим пустынножителем поревновавшии.
     Радуйтеся, примером вашея жизни обратившии многих ко Господу.
     Радуйтеся, Евангельския истины благовестители.
     Радуйтеся, наставницы наши во исповедании православныя веры.
     Радуйтеся, Живоначальныя Троицы почитатели.
     Радуйтеся, яко Серафими огнем любве ко Господу горящии.
     Радуйтеся, искоренители еретическаго служения.
     Радуйтеся, прославившии истиннаго Бога во Святей Троице покланяемаго.
     Радуйтеся, безбожных и нечестивых обличители.
     Радуйтеся, паствы вашея добрии хранители.
     Радуйтеся, яко вами святая вера прославляется.
     Радуйтеся, яко и мы грешнии имя ваше с верою призываем.
     Радуйтеся, святители Афанасие и Кирилле, Православия столпи непоколебимии и богомудрии учители.

Кондак 4
     Бурю злобы и ненависти воздвиже диавол, ища арианским зловерием погубити Церковь Христову чрез соблазненных им. Ты же, отче Афанасие, слово спасения в Никеи на Первем Вселенстем Соборе велегласно возгласил еси, Ариева мнения вся упразднил еси, и Святыя Троицы державу во всем мире проповедал еси. Темже во вся концы земли истинную веру благовествовал еси, верныя же научая Богу, Содетелю всех, с любовию воспевати: Аллилуиа.

Икос 4
     Слышавше, святители Афанасие и Кирилле, глас Христов, к подвигу стояния за веру даже до смерти призывающий, Пастыреначальнику Христу последовасте, покоя не имуще ради неусыпных трудов во спасение паствы от волков, расхищающих ю, и подвиг сей чрез все житие ваше понесше, ныне вечный покой в райских обителех обретосте. Мы же очи сердец наших возводяще ко Господу, по долгу любве прославляем память вашу, со умилением зовуще сице:
     Радуйтеся, Троицы Святыя вернии служители.
     Радуйтеся, истины Христовы пламеннии ревнители.
     Радуйтеся, еретическая учения безумнаго Ария мужественно обличившии.
     Радуйтеся, поборницы правыя веры непоколебимии.
     Радуйтеся, богомудрыми словесы уста заблуждших заградившии.
     Радуйтеся, Церковь Христову от лжеучений сохраняющии.
     Радуйтеся, пастыри, волков от стада Христова отгоняющии.
     Радуйтеся, душу свою за чад духовных положите готовии.
     Радуйтеся, сокровищницы богословия преизобильнии.
     Радуйтеся, насадители истиннаго благочестия.
     Радуйтеся, богоблаженнии исповедницы православныя веры.
     Радуйтеся, ко спасению верным путеводители.
     Радуйтеся, святители Афанасие и Кирилле, Православия столпи непоколебимии и богомудрии учители.

Кондак 5
     Боготечная звезда, возсиявшая во Александрии, явился еси, святителю Кирилле, просвещаемый от Солнца Правды Христа Бога, своим немерцающим светом озаряющий страны Востока и якоже звезда Вифлеемская, верный путь ко Христу показал еси, да просвещеннии тобою людие воспоют Ему благодарственную песнь: Аллилуиа.

Икос 5
     Видяще чада Церкве Александрийския евангельское благовестие ваше и стояние до смерти за Церковь Христову и правду Божию, обращахуся от еретических заблуждений к истинней вере. Вы же, яко пастыри добрии, с любовию приимали есте ищущих спасения, Господа всем сердцем благодаряще за милость Его к кающымся. Сего ради радостными песнопеньми восхваляем вас, отцы святии, и глаголем:
     Радуйтеся, молитвенницы, Духом Божиим озареннии.
     Радуйтеся, светильницы, просвещающии души наша.
     Радуйтеся, разум свой в послушание веры предавшии.
     Радуйтеся, право славити Бога нам завещавшии.
     Радуйтеся, благодатию Христовою еретическая мудрования побеждавшии.
     Радуйтеся, верных от ересей оградившии.
     Радуйтеся, диавола и слуг его обличившии.
     Радуйтеся, преславнии верующих заступницы.
     Радуйтеся, ревностию по вере пророку Божию Илии уподобившиися.
     Радуйтеся, яко пророк Даниил и трие отроцы мужественно Бога прославившии.
     Радуйтеся, чрез все житие на ниве Господней потрудившиися.
     Радуйтеся, и по смерти от паствы своея любовию не отлучившиися.
     Радуйтеся, святители Афанасие и Кирилле, Православия столпи непоколебимии и богомудрии учители.

Кондак 6
     Проповедник истиннаго учения о Христе и Пречистей Его Матере миру явился еси, святителю отче Афанасие, силою благодатнаго слова твоего и богодухновенных писаний лесть богохульную Ария посрамил еси и многия беды от врагов Православия претерпел еси: изгнание неправедное от престола Александрийска, темничное заключение и гонения. Сего ради вси зряще тя, яко пастыря добраго, душу свою за овцы полагающаго, возопиим Богу прославляющему святыя Своя: Аллилуиа.

Икос 6
     Возсияли есте яко светила на небе церковнем, святители Афанасие и Кирилле, подвигом жития вашего показующе всем верным путь к незаходимому Свету Христу. Темже молим вас, помозите тму неверия и развращения в мире Божием разгнати, да вси любящии и чтущии Бога в духе и истине, взывают вам сице:
     Радуйтеся, весь мир словесы вашими озарившии.
     Радуйтеся, податели света Христова народом православным.
     Радуйтеся, звезды светлыя, освещающия нас в нощи греховней.
     Радуйтеся, Церкве Христовы незаходимое сияние.
     Радуйтеся, истинныя веры ревнители.
     Радуйтеся, яко во всех странах Востока изыде вещание учения вашего.
     Радуйтеся, во изгнании и гонении от еретиков Бога благодарившии.
     Радуйтеся, поношения многая от них мужественно претерпевшии.
     Радуйтеся, поборницы веры во Христа неустрашимии.
     Радуйтеся, всех, за истину гонимых, прибежище.
     Радуйтеся, всем нам отцы духовнии и наставницы благочестия.
     Радуйтеся, путеводители наши во Отечество Небесное.
     Радуйтеся, святители Афанасие и Кирилле, Православия столпи непоколебимии и богомудрии учители.

Кондак 7
     Хотяще изгнати тя с престола Церкве Александрийския, еретицы оклеветаша тя, святителю отче Кирилле, пред царем Феодосием. Егда же сей добрее твое житие уведе, абие посрами клеветавших и соборище их еретическое разгна, еретика же Нестория с патриаршаго престола Царьграда сверже, тя же постави главою Вселенскаго Собора во Ефесе. Ты же, отче святый, ересь Нестория на Соборе посрамив, Богородицу и Матерь Света возвеличил еси и Бога прославил еси, воспевая Ему благодарственную песнь: Аллилуиа.

Икос 7
     Новаго винограда Христова вашими труды насажденнаго достойнии делатели и хранители явистеся, отцы святии, и яко вернии раби Христовы, в радость Господа Своего вшедшии, на Небесех ныне ликовствуете и молитвами своими утверждаете веру нашу, ко спасению ходатаиствующе пред Богом за нас грешных, да благодарне воспеваем сице:
     Радуйтеся, ересей Ария и Нестория обличители.
     Радуйтеся, защитницы наши от зловредных мудрований.
     Радуйтеся, наставницы заблуждших от пути праваго.
     Радуйтеся, яко светом боговедения просвещаете помраченныя умом.
     Радуйтеся, струями благодати сердца многих напоившии.
     Радуйтеся, неусыпнии стражи нашего спасения.
     Радуйтеся, воини Христовы, еще в жизни от Него славою венчаннии.
     Радуйтеся, яко подвиги и труды ваша вернии немолчно воспевают.
     Радуйтеся, богатство духовное многим людем принесшии.
     Радуйтеся, к пристанищу спасения их направившии.
     Радуйтеся, научающии нас радоватися о Господе.
     Радуйтеся, скорби наша в радость претворяющии.
     Радуйтеся, святители Афанасие и Кирилле, Православия столпи непоколебимии и богомудрии учители.

Кондак 8
     Странно и дивно воистинну есть видети, како новая буря прииде на Церковь Божию, егда царь Иулиан вся идольская капища отверзе, жертвы ложным богам творя. И паки на тя, святителю Афанасие, воста, яко врази веры Христовы рекоша царю: «Аще Афанасиа не погубиши, несть мощно христианство извести». Ты же, отче святый, прерочествовал еси, яко сей мятеж скоро разрушится и противоборствовал еси богоотступнику Иулиану, умоляюще Господа и Пречистую Его Матерь разрушити злое его на христиан умышление, да вси вернии благодарно поют Богу песнь: Аллилуиа.

Икос 8
     Вси сынове российстии проповедуют благодатную помощь вашу, святители предивнии Афанасие и Кирилле, от лет бо древних отцы наша уведеша вас, яко заступников от нашествий иноплеменных и избавителей от моровых поветрий. Темже и мы, вернии чада Церкве Христовы в земли Российстей, приносим вам хваление сие наше:
     Радуйтеся, в земли Российстей верными возлюбленнии.
     Радуйтеся, Православия в стране нашей поборницы.
     Радуйтеся, о любящих и чтущих вас предстатели.
     Радуйтеся, податели света Христова народом православным.
     Радуйтеся, многим двери в Царствие Небесное отверзшии.
     Радуйтеся, о спасении рода христианскаго ходатаи.
     Радуйтеся, праведным житием вашим вся окрестныя страны удивившии.
     Радуйтеся, яко вси благочестивии людие о именах ваших веселятся.
     Радуйтеся, любве Христовы истиннии хранители.
     Радуйтеся, христианом всех времен в молитвах наставницы.
     Радуйтеся, венцем терпения на земли венчаннии.
     Радуйтеся, светом вечным на Небеси осияннии.
     Радуйтеся, святители Афанасие и Кирилле, Православия столпи непоколебимии и богомудрии учители.

Кондак 9
     Всякое естество ангельское удивися славному житию твоему на земли, святителю отче Кирилле, ибо показа тя Господь твердаго заступника Православия. Ты бо повсюду Евангельския истины возвещал еси, верных утешая и тако сохранял еси их от еретических учений. Темже и ныне не оставляй нас, грешных, но всех чад Божиих в православии и единомыслии утверди, да в радости духовней воспоем Троице Святей благодарственную песнь: Аллилуиа.

Икос 9
     Ветии многовещанныя превзошли есте силою богодухновенных словес и писаний ваших, святители богомудрии Афанасие и Кирилле, вы бо воплощенное Слово богословили есте, просвещающе души многих, верно показующе им путь ко спасению, по немуже сами неуклонно шествовали есте до блаженныя кончины вашея. Мы же радующеся, яко таковы имамы учители жизни духовныя и молитвенники, прославляем вас, отцы святии, глаголюще:
     Радуйтеся, пастыри добрии, о славе Господней ревновавшии.
     Радуйтеся, дарованный вам талант приумножившии.
     Радуйтеся, странницы земнии, во Отечество Небесное вшедшии.
     Радуйтеся, с лики небесных сил ныне торжествующии.
     Радуйтеся, светила, во тме заблуждения сущих озарившая.
     Радуйтеся, сего ради велии во Царствии Божием нареченнии.
     Радуйтеся, венцы исповедническими от Бога украшеннии.
     Радуйтеся, в лице святителей великих славою многою превознесеннии.
     Радуйтеся, богомудрии вселенныя учители.
     Радуйтеся, со всеми угодники Божии о нас Господу молящиися.
     Радуйтеся, яко вами прославляется вера христианская.
     Радуйтеся, яко имена ваша написана суть на Небесех.
     Радуйтеся, святители Афанасие и Кирилле, Православия столпи непоколебимии и богомудрии учители.

Кондак 10
     Спасти хотя стадо Христово от погибели, святителю Афанасие, не убоялся еси прещений царских, ни клевет от еретиков, ни заключения темничнаго, но вся сия, яко доблий воин Христов претерпев, не преставал еси просвещати паству твою, моля ученики твоя твердо стояти во истинней вере, ниже козней вражиих устрашатися, но и в скорбех и напастех за вся благодарити Бога, поюще Ему песнь: Аллилуиа.

Икос 10
     Стена есте несокрушимая всем православным людем, двоице всехвальная и досточудная, святители Афанасие и Кирилле, ибо Небесе и земли Творец избра вас быти на земли твердии защитницы и непоколебимии столпи веры истинныя, и к лику великих святителей и учителей Церкве Христовы сопричте. Темже умолите благодати Божия сподобитися и в истине устояти всем нам, любящым вас и вопиющым таковая:
     Радуйтеся, истину Христову пред людьми небоязненно вещавшии.
     Радуйтеся, догматов церковных хранители.
     Радуйтеся, божественная словеса в сердцах своих носившии.
     Радуйтеся, богомудрыми писаньми вашими сокровище духовное нам оставившии.
     Радуйтеся, душ наших от лести сатанинския защитницы.
     Радуйтеся, яко молитвами вашими побеждаем козни диавольския.
     Радуйтеся, душевных и телесных недугов наших целители.
     Радуйтеся, напастьми обуреваемых тихое пристанище.
     Радуйтеся, всякаго добра временнаго и вечнаго податели.
     Радуйтеся, ходатаи наши пред престолом Судии Небеснаго.
     Радуйтеся, яко чистым сердцем Бога ныне зрите.
     Радуйтеся, яко и по отшествии в Небесныя обители попечения о нас не оставляете.
     Радуйтеся, святители Афанасие и Кирилле, Православия столпи непоколебимии и богомудрии учители.

Кондак 11
     Пение молебное наше, во храме пред чудотворною иконою вашею приносимое днесь, милостиво услышите, святители Христовы Афанасие и Кирилле, и требующым вашея благодатныя помощи будите предстатели и молитвенницы, вся благая им дарующе: недужным исцеление, скорбящым утешение, в напастех сущым избавление, да о вас радующеся и Бога славяще, воспоем Ему: Аллилуиа.

Икос 11
     Светозарнии светильницы и чудотворцы явистеся, святители Божии Афанасие и Кирилле, от лет древних и до ныне Отечество наше не оставляющии: якоже бо глаголет о том древний летописец, во времена нашествия Батыева Велик Новград заступи Бог и вы, святители Христовы. Темже молим вас, отцы святии, прегрешений оставление даровати всем людем российским чтущым любовию святую память вашу и вопиющым тако:
     Радуйтеся, яко во всех странах православных имена ваша прославляются.
     Радуйтеся, яко и в земли Российстей церкви во имя ваше созидаются.
     Радуйтеся, полчищам агарян путь на Великий Новград преградившии.
     Радуйтеся, страны нашея великоименитии покровители.
     Радуйтеся, град Москву храмом в вашу честь освятившии.
     Радуйтеся, землю нашу и верных чад Церкве Русския возлюбившии.
     Радуйтеся, яко сынове Российстии ходатайством вашим спасаются.
     Радуйтеся, яко вси вернии молитвами вашими от бед и скорбей свобождаются.
     Радуйтеся, в тяжких обстояниих и напастех надеждо наша и заступление.
     Радуйтеся, всем нам в годину скорбей дивное утешение.
     Радуйтеся, яко молитвами вашими Владыку всех умилостивляете.
     Радуйтеся, яко вами красуется и укрепляется Церковь Христова.
     Радуйтеся, святители Афанасие и Кирилле, Православия столпи непоколебимии и богомудрии учители.

Кондак 12
     Благодать, данную вам от Бога ведуще, память вашу общую празднуем, святители Христовы Афанасие и Кирилле, и усердно к вашему честному образу притекающе, предстательством вашим, яко необоримою стеною ограждаемся, явистеся бо нам целители недугов, наставницы заблуждших и скории помощницы всем призывающым вас и воспевающым Христу Богу песнь: Аллилуиа.

Икос 12
     Поюще дивное ваше житие на земли и славу яже на Небеси, смиренно молим вас, святители Афанасие и Кирилле, силу свыше православным христианом на враги видимыя и невидимыя даровати; будите нам, отцы всеблаженнии, во всем благии помощницы, благословите нас миром и любовию, подайте нам твердую веру, чистоту жизни и страх Божий, да вси, душевний покой обретше, в радости воспоем вам тако:
     Радуйся, Афанасие, безсмертию тезоименитый.
     Радуйся, великий учителю Церкве Христовы.
     Радуйся, Кирилле, суемудрия Несториева разорителю.
     Радуйся, Александрийскаго престола славо и утверждение.
     Радуйся, Афанасие, из Отечества твоего правды ради изгнанный.
     Радуйся, в тайне любовию паствы твоея хранимый.
     Радуйся, Кирилле, добре и верно за честь Пресвятыя Богородицы потрудивыйся.
     Радуйся, яко исходу твоему Сама Пречистая Матерь Господа предстояще.
     Радуйся, Афанасие, яко великий Антоний завеща тебе ризу свою.
     Радуйся, яко мощи твоя во храме Святыя Софии Цареградския положени быша.
     Радуйся, Кирилле, премудрости Божия проповедниче.
     Радуйся, архиерею Бога Вышняго.
     Радуйтеся, святители Афанасие и Кирилле, Православия столпи непоколебимии и богомудрии учители.

Кондак 13
     О пастыри наши всехвальнии, святители Афанасие и Кирилле, приимите малое сие моление наше, от умиленнаго сердца вам приносимое, испросите нам у Христа Бога утверждение в вере истинней, еже ходити нам в заповедех Господних безпорочно, и к Царствию Небесному предстательством вашим приведите всех, да сподобимся радостно воспевати вкупе с вами победную песнь: Аллилуиа.

Этот кондак читается трижды, затем 1 -й икос: «Избрании от Небеснаго Пастыреначальника... » и 1-й кондак: «Ангели земнии...»
*
==========================
Святители Афанасий, Кирилл Александрийские, Игнатий Богоносец. Икона (таблетка). Новгород. Конец XV в. 24 х 19. Из Софийского собора. Новгородский музей.
*
Молитва святителям Афанасию и Кириллу Александрийским
  
 О всесвятии отцы Афанасие и Кирилле, теплии наши заступницы, ересей потребители, благочестия защитители, недужным врачеве, в бедах помощницы и всем притекающым к вам теплии предстатели, помозите нам, грешным, в сем житии, и умолите Господа Бога даровати нам грехов оставление и Царствия Небеснаго наследие, да всегда прославляем Отца и Сына и Святаго Духа, и ваше милостивное предстательство, ныне и присно и во веки веков.
Аминь.
*
Святитель Афанасий Великий, Александрийский
XVI век, Россия, Россия, Ростов, дерево, темпера,  98,2 х 66 см, Государственный музей-заповедник "Ростовский Кремль"
Деисусный чин из Гуменца относится к типу поясных Деисусов.Его особенностью является расширенный состав лика святителей, который представлен шестью образами епископов. Эта особенность была связана с общей идеей, определявшей иконографическую программу Деисуса.
 *
Молитва святителю Афанасию Александрийскому
   
О всехвальный и преславный святителю Афанасие Великий, за веру православную ты был еси в долзех трудех, мнозех подвизех, в пятикратных изгнанних и бегствех, претерпел еси многи клеветы и оболгания, многажды за ню хотеша врази твои убити тя, и токмо Сам Бог чудесно, сохрани тя от смерти. И все сие ты претерпел еси от нечестивых еретиков-ариан, с ними же и боролся еси, и ихже, в пучине словес погрузив, терпением твоим препобедил еси, и, зловерие их от Церкве отгнав и православное учение насадив, умножил еси семя веры Христовы. Воистину ты еси храбрый воин Христов, яко воин бо, до конца дний твоих славно боролся еси за правую веру со еретики. Воистинну ты еси столп веры православныя, ибо никакоже поколебася вера твоя от сих гонений еретических, но паче утвердися и укрепися, и не токмо у тя и у паствы твоей, но и во всей Церкве Христовой. К тебе молимся, угодниче Божий, испроси у Христа Бога нашего и нам имети веру непоколебиму и не уклонитися от праваго пути ея, но до конца дний своих пребыти на нем, не боящеся ни лести, ни прещения, ни даже гонения, и унаследовати Царство Небесное во славе Бога Отца, и Сына, и Святаго Духа, идеже ты со всеми святыми пребываеши. 
Аминь.
*
==================
Свт. Афанасий. Фреска. Cербия.
 *
Тропарь святителю Афанасию Великому, архиепископу Александрийскому

Тропарь, глас 3:

     Столп был еси православия, Божественными догматы подтверждая Церковь, священноначальниче Афанасие: Отцу бо Сына Единосущна проповедав, посрамил еси Ария. Отче преподобне, Христа Бога моли даровати нам велию милость.
Кондак, глас 2:

     Православия насадив учения, злославия терния изсекл еси, умножив семя веры одождением Духа, преподобне, темже тя поем, Афанасие.
Тропарь святителю Кириллу, архиепископу Александрийскому
Тропарь, глас 8:
     Православия наставниче, благочестия учителю и чистоты, вселенный светильниче, архиереов богодухновенное удобрение, Кирилле премудре, ученьми твоими вся просветил еси, цевнице духовная, моли Христа Бога спастися душам нашим.
Кондак, глас 6:
     Бездну нам учений богословия источил еси яве от источник Спасовых, ереси погружающую, блаженне Кирилле, и стадо невредимо от треволнений спасающую, странам бо всем наставник, преподобне, яко Божественная являя.
*
====================
Свт. Афанасий. Фреска. Cербия (Студеница). 1209 г
*
Тропарь святителям Афанасию Великому и Кириллу, архиепископам Александрийским
Тропарь, глас 3:
     Делы возсияше православия, все погасивше злословие, победителие, победоносцы бысте, благочестием вся обогативше, Церковь вельми украсивше, достойно обретосте Христа Бога, дарующаго нам велию милость.
Кондак, глас 4:
     Священноначальницы величайшии благочестия и доблии поборницы Церкве Христовы, вся соблюдите, поющия: спаси, Щедре, верою чтущия Тя.
Величание
     Величаем вас, святителие велиции Афанасие и Кирилле, и чтим святую память вашу вы бо молите за нас Христа Бога нашего.
Автор и составитель акафиста А. Трофимов
*
Ἀνακομιδὴ Τιμίων Λειψάνων Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου.
*
Ἀπολυτίκιον. Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.
Στῦλος γέγονας, Ὀρθοδοξίας, θείοις δόγμασιν, ὑποστηρίζων, τὴν Ἐκκλησίαν, Ἱεράρχα Ἀθανάσιε· τῷ γὰρ Πατρὶ τὸν Υἱὸν ὁμοούσιον, ἀνακηρύξας κατῄσχυνας Ἄρειον. Πάτερ Ὅσιε, Χριστὸν τὸν θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.
Κοντάκιον. Ἦχος β’. Τοῖς τῶν αἱμάτων σου.
Ὀρθοδοξίας φυτεύσας τὰ δόγματα, κακοδοξίας ἀκάνθας ἐξέτεμες, πληθύνας τὸν σπόρον τῆς πίστεως, τῇ ἐπομβρίᾳ τοῦ Πνεύματος Ὅσιε· διό σε ὑμνοῦμεν Ἀθανάσιε.
Μεγαλυνάριον.
Τῆς Ὀρθοδοξίας σάλπιγξ χρυσῆ, ὤφθης Ἱεράρχα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί, τὸν Υἱὸν κηρύττων, καὶ Πνεύματι Ἁγίῳ· διό σε Ἀθανάσιε μεγαλύνομεν.
*

========================
Свт. Афанасий. Икона. Русь. XVI в.
Свт. Афанасий. Феофан Критский и Симеон. Фреска церкви свт. Николая. Монастырь Ставроникита. Афон. 1546 год.
Минея - Май (фрагмент). Икона. Русь. Начало XVII в. Церковно-Археологический Кабинет Московской Духовной Академии.
Столбик Царских врат (фрагмент). Тарасова С.Л. (Иконописная школа). Сергиев Посад. 1990-е годы. Успенский собор. Астрахань.
Рака с мощами святителя Афанасия
Собор Святого Марка, Каир
Свв. Афанасий Великий и Пророк Илия
Греция, XVIII век.
Дерево, темпера.
60 x 43 см
Частное собрание
Прпп. Харлампий и Афанасий Великий с образом Спаса Эммануила
Русский Север, XVII в. дерево, левкас,темпера, 45 x 34 см.


http://iconsv.ru/-----------------------
-------------
--

Комментариев нет:

Отправить комментарий

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
Заходите еще.