no copi

понедельник, 15 ноября 2010 г.

* Мученики Акиндин, Пигасий, Аффоний, Елпидифор, Анемподист Персидские и иже с ними *

Мучение Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора, Анемподиста. Тзортзи (Зорзис) Фука. 
Фреска. Афон (Дионисиат). 1547 г.

*
Мученики Акиндин, Пигасий, Аффоний, Елпидифор, Анемподист Персидские и иже с ними (ок. 341-345 гг.).
Мчч. Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора, Анемподиста и иже с ними (ок. 341-345).
* Мучеников Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора, Анемподиста и бывших с ними, до 7000 пострадавших (ок. 341-345).
Οἱ Ἅγιοι Ἀκίνδυνος, Ἀφθόνιος, Πηγάσιος, Ἐλπιδοφόρος (ἢ Ἐλπιδηφόρος) καὶ Ἀνεμπόδιστος
Мчч. Акиндин, Пигасий, Аффоний, Елпидифор, Анемподист. Миниатюра. Афон (Иверский м-рь).
Конец XV в. C 1913 года в Российской Публичной (ныне Национальной) библиотеке в Санкт-Петербурге.
Страдание святых мучеников Акиндина, Пигасия, Анемподиста, Елпидифора и Аффония

http://www.kotlovka.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1082

===================
Минологий. 2 ноября. Фреска. Церковь Христа Пантократора. 
Дечани. Косово. Сербия. Около 1350 года.
================
Мученики Акиндин, Пигасий, Анемподист
День памяти:  Ноябрь 2

Акиндин, Пигасий, Анемподист, придворные персидского царя Сапора II (310 - 381), были тайными христианами. Когда царь воздвиг гонение на христиан, завистники донесли ему на них. Вызванные на суд к царю, святые мученики безбоязненно исповедали свою веру в Святую Троицу. Царь приказал бить их плетьми. Два раза сменялись утомленные палачи, а святые мученики не издали ни крика, ни стона. Даже царь не выдержал напряжения и потерял сознание. Все считали его умершим, но святые воззвали к Богу, и царь пришел в себя. Очнувшись, Сапор обвинил святых в колдовстве и велел повесить святых мучеников над костром, чтобы задушить их дымом. Молитвами святых огонь погас, веревки, которыми они были связаны, распались. Когда царь спросил их, как это произошло, святые мученики поведали ему о Христе, творящем такие чудеса. Ослепленный яростью, царь начал хулить Имя Господне. Тогда святые возгласили: "Да будут безгласны твои уста", - и царь онемел. Обезумев от страха и ярости, он пытался жестами приказать, чтобы отвели святых мучеников в тюрьму. Окружающие не могли его понять, и он начал бесноваться: сорвал с себя мантию, рвал на себе волосы, бил себя по лицу. Святой Акиндин пожалел его и Именем Господа разрешил его от немоты. Но и на этот раз царь всё объяснил волхвованием и продолжал мучить святых. Их положили на железную решетку и разожгли под ней огонь. Святые стали молиться. Внезапно пошел дождь и погасил огонь. Видя чудеса, совершавшиеся по молитвам святых мучеников, многие уверовали во Христа и исповедали свою веру. Святые прославили Бога и призвали уверовавших принять Крещение дождем, ниспосланным на них. Один из палачей, Аффоний, всенародно просил прощения у святых мучеников за причиненные им страдания и мужественно пошел на казнь за Христа. Вельможа Елпидифор и мать царя также исповедали веру в Единого Истинного Бога. Царь, видя как растет число христиан и как мучения святых Акиндина, Пигасия и Анемподиста укрепляют христианскую веру, объявил народу, что святым мученикам Акиндину и Пигасию, Анемподисту и с ними Елпидифору будут отрублены головы, но тела их могут быть взяты христианами для погребения. Когда святых мучеников вели за городские стены к месту казни, огромная толпа сопровождала их, прославляя Христа. По приказу царя, воины уничтожили всех христиан (до 7000), шедших в процессии. Вместе с другими был убит и Елпидифор. Акиндин, Пигасий, Анемподист вместе с матерью царя были сожжены на следующий день. Христиане, тайно пришедшие ночью к месту казни святых, нашли неповрежденные огнем тела святых мучеников и с честью погребли их.

http://iconsv.ru/Мчч. Акиндин, Пигасий, Аффоний, Елпидифор, Анемподист. Миниатюра. Афон (Иверский м-рь). 
Конец XV в. C 1913 года в Российской Публичной (ныне Национальной) библиотеке в Санкт-Петербурге.
===========
Мученики Акиндин, Пигасий, Анемподист
АКИНДИН, ПИГАСИЙ, АНЕМПОДИСТ, АФФОНИЙ, ЕЛПИДИФОР
================
Οἱ Ἅγιοι Ἀκίνδυνος, Ἀφθόνιος, Πηγάσιος, Ἐλπιδοφόρος (ἢ Ἐλπιδηφόρος) καὶ Ἀνεμπόδιστος

Οἱ Ἅγιοι Ἀκίνδυνος, Ἀφθόνιος, Πηγάσιος, Ἐλπιδοφόρος (ἢ Ἐλπιδηφόρος) καὶ Ἀνεμπόδιστος

Ἦταν ἀξιωματοῦχοι τοῦ Πέρσου βασιλιὰ Σαπὼρ τοῦ Β’. Ἐπειδή, ὅμως, ὁμολόγησαν ὅτι εἶναι χριστιανοί, συνελήφθησαν καὶ μαστιγώθηκαν σκληρά. Ἔπειτα, τοὺς ἔριξαν στὶς φλόγες μιᾶς μεγάλης φωτιᾶς. Ἀλλὰ οἱ θερμὲς δεήσεις τους πρὸς τὸν Θεὸ προκάλεσαν φοβερὴ θύελλα μὲ βροχή, ποὺ ἔσβησε τὴν φωτιά. Αὐτὸ προκάλεσε φόβο στοὺς Πέρσες , καὶ τὸν ἴδιο τὸ Σαπώρ, μὲ ἀποτέλεσμα να’ ἀναβάλει, τὸν θάνατο τῶν γενναίων χριστιανῶν.

Ἀλλὰ μετὰ μερικὲς μέρες, τοὺς ἔφερε καὶ πάλι στὸ κριτήριο. Ἀφοῦ εἶδε ὅτι δὲν μποροῦσε νὰ ἀλλάξει τὸ χριστιανικό τους φρόνημα, ἀποκεφάλισε πρῶτο τὸν Ἀφθόνιο. Ἔπειτα, ἀπευθυνόμενος στὸν Ἐλπιδοφόρο, τοῦ εἶπε νὰ φανεῖ λογικός, σὰν ἐγγράμματος ποὺ ἦταν καὶ μποροῦσε νὰ διακρίνει τὸ ψέμα ἀπὸ τὴν ἀλήθεια. Ὁ Ἐλπιδοφόρος του ἀποκρίθηκε ὅτι γι’ αὐτὸ ἀκριβῶς πιστεύει στὸν Χριστό, διότι Αὐτὸς εἶναι «ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή». Δηλαδὴ ὁ σωστὸς δρόμος, ποὺ ὁδηγεῖ στὴν ἀπόλυτη ἀλήθεια καὶ στὴν πραγματικὴ καὶ πηγαία ζωή, ποὺ ἀξίζει κανεὶς νὰ πεθάνει γι’ αὐτή.

Ἡ ἀπάντηση τοῦ Ἐλπιδοφόρου ἐξαγρίωσε τὸν Σαπὼρ καὶ ἀμέσως τὸν ἀποκεφάλισε. Οἱ θυσίες αὐτὲς ἐνθάρρυναν ἀκόμα περισσότερο τοὺς ὑπολοίπους, καὶ ἔμειναν ἀκλόνητοι στὴν πίστη τους. Τότε ὁ Σαπὼρ διέταξε νὰ τοὺς ρίξουν μέσα σὲ ἀναμμένο καμίνι.
Ἔτσι, μαρτυρικὰ καὶ ἔνδοξα, παρέδωσαν ὅλοι τὴν μακαρία ψυχή τους στὸ ζωοδότη Χριστό.


Мученики Акиндин и Пигасий. Минейная икона. 
Нач. XVII в. (ЦАК МДА). Фрагмент

Тропарь мученикам Акиндину, Пигасию, Аффонию, Елпидифору, Анемподисту и иже с ними

Тропарь, глас 2:
     Страстотерпцы Господни, блаженна земля, напившаяся кровьми вашими, и свята селения, приимшая телеса ваша: в тризнищи бо врага победисте и Христа со дерзновением проповедаете: Того яко блага молите спастися, молимся, душам нашим.
Кондак, глас 2:
     Благочестивыя и Богоносныя мученики, яко на земли оставльшия вся, приял еси в наслаждение благих Твоих и упокоение, Акиндина, Пигасия, Анемподиста, с нимиже Аффониа и Елпидифора же, Едине Сый Преблагий.
Величание
     Величаем вас, страстотерпцы святии Акиндине, Пигасие, Аффоние, Елпидифоре, Анемподисте, и чтим честная страдания ваша, яже за Христа претерпели есте.

Минея - Ноябрь (фрагмент). Икона. Русь. Начало XVII в. 
Церковно-Археологический Кабинет Московской Духовной Академии.
 

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε.
Ἀκίνδυνον μέλψωμεν, σὺν Ἀφθονίῳ ὁμοῦ, κλεινὸν Ἀνεμπόδιστον, Ἐλπιδηφόρον στερρόν, Πηγάσιον ἔνδοξον· οὗτοι γὰρ ἀκινδύνως, ἐξ ἀφθόνου κρατῆρος, πηγάζουσι τοῖς ἐλπίδι, ἀρραγεῖ προσιοῦσι, χαρίτων ἀνεμποδίστων, κρήνην θεόβρυτον.

Κοντάκιον. Ἦχος α’. Τὸν τάφον σου Σωτήρ.
Ὡς ἄστρα ἀπλανῆ, τοῦ Ἡλίου τῆς δόξης, ἀνέλαμψαν ἐν γῇ, οἱ Χριστοῦ στρατιῶται, τὸν ζόφον διώκοντες, τῶν παθῶν καὶ πηγάζοντες, χάριν ἄφθονον, ἀνεμποδίστως τοῖς πᾶσι, καὶ ἀκίνδυνον, τὴν σωτηρίαν δοροῦνται, ἐλπίδι τῆς πίστεως.

Μεγαλυνάριον.
Ὄμιλος πεντάριθμος Ἀθλητῶν, διηγωνισμένων, ἐν Κυρίῳ μαρτυρικῶς, πρόκειται εἰς αἶνον· αὐτοῖς οὖν ἐκβοῶμεν· χαίρετε Ἀθλοφόροι, Χριστοῦ πανθαύμαστοι.
*

Мч. Акиндин. Мозаика ц. Успения Богородицы мон-ря Дафни 
(Греция). Ок. 1100 г
Akindin
Akindin
Аффоний Персидский. 
Примечание: Икона прислана  Виктором Л.
Мч. Аффоний. Феофан Критский и Симеон. Фреска церкви свт. Николая. 
Монастырь Ставроникита. Афон. 1546 год.
Елпидифор Персидский.
Примечание: Икона прислана  Виктором Л.
Елпидифор Персидский
Пигасий Персидский. 
Примечание: Икона прислана  Виктором Л.
Мученик Анемподист
Мч. Акиндин. Икона. Греция. XVII в.Мч. Акиндин. Миниатюра. Афон (Иверский м-рь). 
Конец XV в. 
C 1913 года в Российской Публичной (ныне Национальной) 
библиотеке в Санкт-Петербурге.
Мч. Аффоний. Миниатюра. Афон (Иверский м-рь). 
Конец XV в. 
C 1913 года в Российской Публичной (ныне Национальной)
библиотеке в Санкт-Петербурге.

Мч. Елпидифор. Миниатюра. Афон (Иверский м-рь). 
Конец XV в. 
C 1913 года в Российской Публичной (ныне Национальной)
библиотеке в Санкт-Петербурге.

Мч. Пигасий. Миниатюра. Афон (Иверский м-рь).
Конец XV в. 
C 1913 года в Российской Публичной (ныне Национальной)
библиотеке в Санкт-Петербурге.Мч. Елпидифор. Мозаика.Около 1316-1321
 Монастырь Хора (Кахрие Джами). Константинополь.
Мч. Аффоний. Феофан Критский. Фреска. 
Метеоры (Николай Анапафса). 1527 г.
Мч. Елпидифор. Феофан Критский. Фреска.
Метеоры (Николай Анапафса). 1527 г.
Мч. Пигасий. Феофан Критский. Фреска.
Метеоры (Николай Анапафса). 1527 г.
Мчч. Акиндин. Фреска. Феофан Критский. 
Метеоры (Николай Анапафса). 1527 г.
Мч. Акиндин
Метеоры (Николай Анапафса). 1527 г.
Феофан Критский.

Мч.Пигасий.Феофан Критский и Симеон.
Афон.1546 год.
Фреска церкви свт.Николая.Монастырь Ставроникита.
Мч. Акиндин. Феофан Критский и Симеон.Афон.1546 год.
Фреска церкви свт. Николая.Монастырь Ставроникита.
Мч.Елпидифор. Феофан Критский и Симеон.Афон.1546 год.
 Фреска церкви свт. Николая.Монастырь Ставроникита.
Строгановский иконописный лицевой подлинник.2 ноября(фрагмент).
Русь.Конец XVI-начало XVIIв.(издан в Москве в 1869г.).
В 1868г.принадлежал графу Сергею Григорьевичу Строганову.
Строгановский иконописный лицевой подлинник. 2 ноября (фрагмент). Русь. Конец XVI - начало XVII в. (издан в Москве в 1869 году). В 1868 году принадлежал графу Сергею Григорьевичу Строганову.
Мчч. Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора, Анемподиста
Косово. Монастырь высокие ечани. Церковь Христа Пантократора.  Около 1350 года.
Комментариев нет:

Отправить комментарий

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
Заходите еще.