no copi

понедельник, 17 октября 2011 г.

* Мученицы Домнина и дочери ее Виренея (Вероника) и Проскудия (Просдока) *

*
Праведная Вероника
*
Мученицы Домнина и дочери ее Виренея (Вероника) и Проскудия (Просдока)
(305-306 гг)
Мучениц Домнины и дщерей ее Виринеи (Вероники) и Проскудии (Просдоки) (305-306).
Ἡ Ἁγία Δομνίνη ἡ Μάρτυς καὶ οἱ θυγατέρες αὐτῆς Βερνίκη καὶ Προσδόκη
*
Вероника Праведная
*
Мученицы Домнина, Вероника и Проскудия

http://alchevskpravoslavniy.ru/knigi/zhitie-svyatyx/muchenicy-domnina-veronika-i-proskudiya.html

*
Октябрь 16th 2010 -
Мученицы Домнина, Вероника и Проскудия
Мученица Домнина и ее дочь Вероника (Виринея) и Проскудия жили в городе Антиохии в Сирии. В царствование императора Диоклетиана они пострадали за Христа в 304 году.

Известна еще другая святая Вероника, с памятью которой связан Нерукотворный образ страждущего Спасителя. Вероника находилась в Иерусалиме во время осуждения Господа Иисуса Христа на крестные страдания. Когда Спаситель нес Свой крест на Голгофу, она слилась с толпой иудеев и следовала за Ним. Увидев Его, павшего под тяжестью креста, она сжалилась над Ним и, подбежав, напоила Его водой. Сделав это, она полотенцем вытерла Его окровавленное лицо. Придя домой, она обнаружила, что на полотенце запечатлелся Его лик. Это полотенце святой Вероники со временем попало в Рим и стало здесь известным под именем Нерукотворного образа. Отличается этот образ от Нерукотворного образа Восточной Церкви тем, что в нем на челе Спасителя изображается терновый венец.

Справочно-информационный портал Алчевского благочиния
*
===========================
Ἡ Ἁγία Δομνίνη ἡ Μάρτυς καὶ οἱ θυγατέρες αὐτῆς Βερνίκη καὶ Προσδόκη

Γιὰ τὶς μάρτυρες αὐτὲς ἐγκωμιαστικοὺς λόγους ἔχει πεῖ ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, καὶ αὐτὸς εἶναι ποὺ ἔχει καταγράψει τὸ βίο τους.

Ἡ ἄξια Δομνίνα ἦταν ἀπὸ τὴν Ἀντιόχεια καὶ ἀσπάστηκε τὴν χριστιανικὴ πίστη μαζὶ μὲ τὶς δυὸ θυγατέρες της, τὴν Βερνίκη καὶ τὴν Προσδόκη.

Ὅταν ξεκίνησε ὁ διωγμὸς ἐπὶ τοῦ Διοκλητιανοῦ ἡ μητέρα καὶ οἱ δυὸ κόρες της ἀποφάσισαν νὰ παραμείνουν σταθερὲς στὴν πίστη τους. Ὅμως ὁ σύζυγος τῆς Δομνίνης ἦταν εἰδωλολάτρης καὶ ἐκμεταλλευόμενος τὴν σκληρότητα τῶν διωγμῶν προσπαθοῦσε νὰ τὶς πείσει νὰ ἀπαρνηθοῦν τὸν Χριστό.
Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ οἱ Ἁγίες ἀποφάσισαν νὰ φύγουν. Κατέφυγαν στὴν Ἔδεσσα τῆς βόρειας Μεσοποταμίας. Ὅμως ὁ εἰδωλολάτρης σύζυγος ἔμαθε τὸν τόπο ποὺ κρυβόντουσαν καὶ πῆγε μαζὶ μὲ στρατιῶτες νὰ τὶς συλλάβουν. Στὸν δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς ἔκαναν στάση γιατί ἔπεσε ἡ νύκτα καὶ οἱ μὲν στρατιῶτες κοιμήθηκαν ὁ δὲ πατέρας φύλαγε τὴν γυναῖκά του καὶ τὶς κόρες του. Ὅμως σκεφτόμενος τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ στρατιῶτες θὰ ἀτίμαζαν τὶς θυγατέρες του καὶ τὴν γυναῖκα του, τοὺς ἔθεσε τὸν ὄρο ὅτι γιὰ νὰ τὶς ἀφήσει ἐλεύθερες θὰ ἔπρεπε νὰ πέσουν στὸν ποταμὸ καὶ νὰ πνιγοῦν. Οἱ ἁγίες τὸ δέχτηκαν καὶ κάνοντας τὴν προσευχή τους καὶ ζητώντας συγχώρηση ἀπὸ τὸν Κύριο βάδισαν μὲ βῆμα σταθερὸ στὸν ποταμὸ καὶ ἔθεσαν τέρμα στὴν ζωή τους.
*

==========================

Мученицам Домнине, Виринее и Проскудии

Дочерей Домнины - Виринею (Веронику) и Проскудию вели на суд к мучителям за веру, то есть на верную смерть. 
Чтобы уберечь девственность дочерей от насилия со стороны пьяных воинов, все трое решили войти в реку, как в добровольную могилу.

Читать молитву всем святым и бесплотным небесным силам

Тропарь мученице, глас 4
Агница Твоя, Иисусе, (имярек), зовет велиим гласом: Тебе, Женише мой, люблю, и, Тебе ищущи, страдальчествую, и сраспинаюся, и спогребляюся крещению Твоему, и стражду Тебе ради, яко да царствую в Тебе, и умираю за Тя, да и живу с Тобою: но, яко жертву непорочную, приими мя, с любовию пожершуюся Тебе. Тоя молитвами, яко милостив, спаси души наша.
Кондак мученице, глас 2
Храм твой все честный яко цельбу душевную обретше, вси вернии велигласно вопием ти: дево мученице (имярек), великоименитая, Христа Бога моли непрестанно о всех нас.

*
======================
***

2 комментария:

Анонимный комментирует...

Меня зовут Виринея (Вероника, Вира). Насколько известно Вероника праведная ничего общего с Виринеей не имеет. Праведная Вероника была, по Преданию, той кровоточивой женщиной, которая получила исцеление от прикосновения к краю ризы Христовой (Мф. 9, 20-22). Она же подала Господу плат, которым Спаситель отер Свое лицо, когда шел на распятие. На плате отобразился Лик Господа. Память 12 июля.

gianna2410 комментирует...

Виринея, здравствуйте уважаемая.

Мне интересна ваша точка зрения, дайте ссылку на источник информации, будьте так любезны.

Отправить комментарий

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
Заходите еще.